На головну

Класифікація кредитів, що надають фізичним особам

Важливе практичне значення має класифікація кредитів. Кредити, які надаються банками, класифікуються за такими ознаками:

За строками користування:

а) короткострокові - до 1 року;

б) середньострокові - до 3 років;

в) довгострокові - понад 3 років.

Короткострокові кредити можуть надаватися банками у разі тимчасових фінансових труднощів у підприємств, які виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді. Середньострокові кредити можуть надаватися суб'єктам господарювання на оплату обладнання, поточні витрати, на фінансування капітальних вкладень.

Для формування основних фондів можуть надаватися довгострокові кредити. Об'єктами такого кредитування, як правило, є капітальні витрати на реконструкцію, модернізацію та розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію та інше. [1]

Термін кредиту, а також відсотки за його користування (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання до повного погашення кредиту та відсотків за його користування. Надання кредиту відбувається, переважно, шляхом зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позикового рахунку позичальника. Щодо забезпечення кредити поділяються:

1) забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);

2) гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);

3) з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації);

4) незабезпечені (бланкові). [2]

Комерційний банк може надавати бланковий кредит тільки в межах наявних власних коштів (без застави майна або інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

За ступенем ризику кредити бувають:

1) стандартні кредити;

2) кредити з підвищеним ризиком.

За методами надання:

1) в разовому порядку;

2) відповідно до відкритої кредитної лінії;

3) гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов'язання).

За строками погашення:

1) в той же час;

2) в розстрочку;

3) достроково (на вимогу кредитора, або за заявою позичальника);

4) з регресією платежів;

5) після закінчення обумовленого періоду (місяць, квартал) [.

У процесі кредитування використовуються різні форми кредиту, в тому числі, такі: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий, споживчий.

Комерційний кредит - кредит, що надається в товарній формі продавцями товарів їх покупцям у вигляді відстрочки або розстрочки платежу за продані товари або надані послуги. Дана форма кредиту застосовується з метою прискорення реалізації товарів.

Об'єктом комерційного кредиту можуть бути реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, щодо яких продавцем надається відстрочка платежу. У разі оформлення комерційного кредиту за допомогою векселя, інших угод про надання кредиту можна не укладати. Погашення комерційного кредиту може здійснюватися шляхом:

? сплати боржником за векселем;

? передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ);

? переоформлення комерційного кредиту на банківський.

У разі оформлення комерційного кредиту не за допомогою векселя, погашення такого кредиту здійснюється на умовах, передбачених договором сторін. [1]

Лізинговий кредит - це інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або стає власністю за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій, лізинг може бути двох видів - фінансовий чи оперативний. За формою здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним тощо

Об'єктом лізингу може бути нерухоме і рухоме майно, призначене для використання як основні фонди, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передачу його в лізинг.

Майно, яке є державною (комунальною) власністю, може бути об'єктом лізингу тільки за погодженням з органом, який здійснює управління цим майном, відповідно до закону.

Не можуть бути об'єктами лізингу земельні ділянки, інші природні об'єкти, а також цілісні майнові комплекси державних (комунальних) підприємств та їх структурних підрозділів.

Перехід права власності на об'єкт лізингу іншій особі не є підставою для розірвання договору лізингу. [9]

Іпотечний кредит - це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.

Кредиторами іпотеки можуть бути іпотечні банки або спеціальні іпотечні компанії, а також комерційні банки.

Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають у власності об'єкти іпотеки, або мають поручителів, які надають під заставу об'єкти іпотеки на користь позичальника.

Предметом іпотеки при наданні кредиту доцільно використовувати житлові будинки, квартири, виробничі будинки, споруди, магазини, земельні ділянки, які є власністю позичальника, і не є об'єктом застави за іншою угодою.

У разі споживчого кредиту позичальником виступає фізична особа, а кредитором - комерційний банк або фінансово - банківська установа з правом кредитної діяльності. Мета запозичення коштів - споживання. [20]

У Росії до споживчих позиках відносять будь-які види позик, наданих населенню, в тому числі позики на придбання товарів тривалого користування, іпотечні позики, позики на невідкладні потреби і ін.

Класифікація споживчих позик може бути проведена за низкою ознак, у тому числі, за цільовим направленням, за видами забезпечення, за способом надання, за термінами і методами погашення і так далі.

За цільовим спрямуванням позики можуть бути цільовими (на освіту, під заставу цінних паперів, іпотечні) і нецільовими (на невідкладні потреби, овердрафт). Щодо забезпечення розрізняють позики незабезпечені (бланкові), і забезпечені. В якості забезпечення можуть виступати: застава, поручительство, гарантії, страхування. При видачі кредиту банки віддають перевагу поручительству та заставі. За способом надання позики діляться на разові і поновлювані. До групи поновлюваних (револьверних) кредитів включаються кредити за єдиними активно - пасивними рахунками у формі овердрафту. [9]

Овердрафт - це допущення дебетового залишку на рахунку клієнта. У багатьох країнах клієнтські овердрафти заборонені законодавчо (проте вони активно використовуються в Великобританії). Овердрафт розглядається як своєрідна позика клієнту, яка повинна бути погашена в короткі терміни і за процентною ставкою, що перевищує середньоринкову

Вкрай затребувані іпотечні кредити, тобто кредити на нерухомість.

В даний час комерційні банки Росії можуть надавати 3 види житлових іпотечних кредитів:

1. Короткостроковий або довгостроковий кредит, наданий позичальникам на придбання і облаштування землі під майбутнє житлове будівництво, - земельну кредит.

2. Короткостроковий кредит на будівництво (реконструкцію) житла, наданий для фінансування будівельних робіт, - будівельний кредит.

3. Довгостроковий кредит для придбання житла, - кредит на придбання житла. [20]

За методом погашення розрізняють позички, що погашаються без розстрочки платежу, і позички з розстрочкою платежу. Кредити без розстрочки мають важливу особливість: за такими кредитами погашення заборгованості за позикою і відсотків здійснюється одноразово. Позики з розстрочкою платежу включають: позики з рівномірним періодичним погашенням і з нерівномірним періодичним погашенням. Для банку вигідніше, щоб сума погашалась періодично протягом всього періоду дії договору, тому що це вивільняє кредитні ресурси для нових можливостей і прискорює оборотність кредиту. Кредити з розстрочкою платежу можуть приймати форму прямого чи непрямого банківського кредиту. При наданні прямого банківського кредиту укладається кредитний договір між банком і позичальником. Непрямий банківський кредит має на увазі наявність посередника в кредитних відносинах банку з клієнтом. Такими посередниками здебільшого виступають підприємства роздрібної торгівлі.

Автокредитування - це один із напрямів кредитування фізичних осіб. Перше, з чим необхідно визначитися майбутньому автовласникові, це з вибором кредитної програми. Звичайно, скільки банків, стільки і варіантів, але все ж формально кредити можна розділити на класичні та експрес.

При отриманні класичного кредиту в банку будуть потрібні паспорт позичальника, довідка про середньомісячну заробітну плату (іноді не тільки позичальника, але і інших працюючих членів його сім'ї), військовий квиток, посвідчення водія, страхове пенсійне свідоцтво. Для деяких довідка про доходи - це болюче питання, адже в багатьох організаціях офіційна зарплата набагато нижче фактичної. А тому експрес-кредити дуже популярні в нашій країні. По-перше, зазвичай з документів необхідні лише паспорт та другий документ, що підтверджує особу (посвідчення водія, закордонний паспорт, свідоцтво ІПН і так далі). А по-друге, банк розглядає заявку на видачу експрес-кредиту в найкоротші терміни: від півгодини до двох годин. Але за заощаджений час доведеться розщедритися. Процентні ставки по експрес-кредитах зазвичай вище класичних.

Сьогодні більшість банків готові позичити клієнту грошей навіть на старий автомобіль, але за двох умов: спеціалізовані програми поширюються тільки на машини, придбані в автосалоні, їх вік не повинен перевищувати п'яти років. В іншому випадку потенційний покупець може оформити звичайний споживчий кредит. На відміну від автокредиту він надається без довідки про доходи. Для отримання кредиту на споживчі потреби буде потрібно поручительство інших осіб. Крім того, якщо ви візьмете автокредит на велику суму, процентна ставка буде нижче, ніж при отриманні споживчого кредиту. Але і в споживчому кредиті є свої плюси. По-перше, ви зможете заощадити на добровільному страхуванні, необхідному при оформленні автокредиту. А по-друге, машина відразу виявиться у вашій власності, при оформленні спеціалізованого позики автомобіль є заставою. [14]

Таким чином можна зробити висновок, що кредит фізичних осіб підрозділяється на три кваліфікації і безлічі видів.

 функції кредиту | Організація банківського кредитування населенню в РФ

МОСКВА 2015 р | ВСТУП | Загальна інформація про банк | Рейтинги МТС банку | Органи управління | Рада директорів | Комітети при Раді директорів | правління Банку | Основні фінансові результати діяльності банку | Іпотечне кредитування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати