На головну

природознавства

КОНЦЕПЦІЇ сучасного

Методичні вказівки і варіанти завдань за курсом

для студентів факультету дистанційного навчання

Склав доц. Дорошенко В. А.

Єкатеринбург 2013

ЗАВДАННЯ № 1

Розділ I. Методологічні концепції сучасного природознавства

Методичні вказівки

Завдання виконується в формі реферату; мета роботи - поглибити і розширити уявлення студента з найбільш важливих питань I-й частині курсу. Зміст реферату визначено переліком питань по заданій темі, на які необхідно дати розгорнуту та обгрунтовану відповідь. Обсяг реферату не повинен перевищувати 6-9 сторінок, текст і ілюстративні матеріали (таблиці, діаграми та ін.) Слід оформляти на комп'ютері (Word, шрифт Times New Roman 14) і супроводжувати списком використаної літератури і бібліографічними посиланнями на джерела інформації.

Основним завданням реферату є освоєння теоретичних положень курсу КСЕ шляхом самостійного підбору, осмислення, систематизації і творчого освоєння матеріалу з певної проблеми, що стосується методології природничих наук, історії наукових досліджень, ролі і місця науки в сучасному суспільстві і т. Д. За цими критеріями і буде оцінюватися представлена ??робота.

Більш детально й докладно вимоги до реферативної роботі і порядок її оформлення і захисту см. В літературі [2]. Приклади змісту і оформлення рефератів можна подивитися в [3].

рекомендована література

1. Дорошенко В. А. Концептуальні системи природознавства: частина I-я / В. А. Дорошенко Єкатеринбург: УрФУ, 2011 року.

2. Дорошенко В. А. Концепції сучасного природознавства: Навчально-метод. посібник для практичних занять, під ред. проф. Запарити В. В. / Дорошенко В. А., Москаленко М. Р.- Єкатеринбург: УрФУ, вид-во УМЦ УГТУ-УПІ, 2010 року.

3. Кращі реферати. Концепції сучасного природознавства. Серія «Банк рефератів»: Ростов н / Д, Феникс, 2002.

4. Гуляєв С. А. Основи природознавства: навчальний посібник для гуманітарних напрямків бакалаврату / С. А. Гуляєв, В. М. Жуковський, С. В. Комов. - Єкатеринбург: УралЕкоЦентр, 2000..

5. Ушаков Є. В. Введення в філософію і методологію науки / Е. В. Ушаков. - М .: Іспит, 2005.

6. Бочкарьов А. І. Концепції сучасного природознавства: навч. Посібник / А. І. Бочкарьов, Т. С. Бочкарьова, С. В. Саксонов. - М .: КНОРУС, 2011 року.Summary | теми рефератів

МЕХАНІЧНІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ | гідромеханічних ЕНЕРГОСИСТЕМИ | ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ | електроенергетичної системи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати