На головну

Контроль якості робіт

9.7.4.1При приготуванні асфальтобетонної суміші слід контролювати:

- Температуру бітуму і мінеральних матеріалів - постійно;

- Температуру готової асфальтобетонної суміші по СТБ 1033;

- Якість суміші по СТБ 1033, СТБ 1115, СТБ П 1536; бітуму по ГОСТ 11501, ГОСТ 11506 і ГОСТ 11503 - не рідше одного разу в зміну;

- Щебінь і пісок за показниками: зерновий склад, вміст пилуватих, глинистих частинок і глини в грудках, для щебеню додатково визначається зміст зерен пластинчастої (лещадної) і голчастої форми; для мінерального порошку зерновий склад і вологість - не рідше одного разу в 10 змін.

Роботу дозаторів мінеральних матеріалів, бітуму і добавок слід контролювати в установленому порядку.

9.7.4.2В процесі влаштування покриття та основи додатково до 4.14 слід контролювати:

- Температуру гарячої і теплої асфальтобетонної суміші;

- Якість поздовжніх і поперечних сполучень укладаються смуг - постійно;

- Якість асфальтобетону за показниками кернів (вирубок) - в трьох місцях на 7500 м2 покриття по СТБ 1033 і СТБ 1115, а також міцність зчеплення шарів покриття. Вирубки або керни слід відбирати в шарах з гарячих і теплих асфальтобетонів через 1-3 діб після їх ущільнення, а з холодних - через 15-30 діб на відстані не менше 1 м від краю покриття;

- Рівність в поздовжньому напрямку і поперечні ухили - на 10-15% від довжини ділянки дороги захватками завдовжки по 300-400 м, які вибирають при візуальному огляді.

На кожній захватці через рівні відстані слід виконувати 80-100 вимірів просвітів під триметрової рейкою; 80-100 вимірів поперечних похилів рейкою з рівнем. Значення показників рівності повинні відповідати розділу 11.

9.7.4.3Коефіцієнти ущільнення конструктивних шарів дорожнього одягу повинні бути не нижче:

- 0,99 - для щільного асфальтобетону з гарячих і теплих сумішей типів А і Б;

- 0,98 - для щільного асфальтобетону з гарячих і теплих сумішей типів В, Г і Д, пористого і високопористого асфальтобетону;

- 0,96 - для асфальтобетону з холодних сумішей.

Ступінь ущільнення конструктивних шарів дорожнього одягу з щебенево-мастичного асфальтобетону визначають за величиною водонасичення і залишкової пористості укладеного шару відповідно до вимог СТБ 1033.
Укладання асфальтобетонних сумішей | Монолітні цементобетонні покриття і підстави

Контроль якості робіт | Основи і покриття з щебеневих, гравійних і піщаних матеріалів, оброблених неорганічними в'яжучими | Улаштування основ (покриттів) | Особливості виконання робіт при зниженій і мінусовій температурі | Контроль якості робіт | Улаштування основ і покриттів з щебеню, обробленого органічними в'яжучими, і сумішей, оброблених бітумними емульсіями в змішувачі | Улаштування основ і покриттів за способом просочення | Улаштування основ і покриттів з щебеневих, гравійних і піщаних сумішей, оброблених органічними в'яжучими матеріалами змішанням на дорозі | Контроль якості робіт | Приготування асфальтобетонних сумішей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати