На головну

Оцінка достовірності статистичних величин

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Величина середньої помилки прямо пропорційна:

А) числу спостережень (n) Б) коливання ознаки (pq, ?)

2. Різниця між двома відносними показниками вважається статистично достовірної, якщо вона перевищує свою помилку:

А) менше, ніж в 2 рази Б) більш, ніж в 2 рази

3. В яких межах можливі випадкові коливання середньої величини з ймовірністю 95,5%:

А) М ± 1m Б) М ± 2m В) М ± 3m

доповніть:

4. При зменшенні числа спостережень величина середньої помилки _____________

5. Достатній обсяг спостережень - це __________________________________

6. Зміст другого положення закону великих чисел: _____________________

7. Межі довірчого інтервалу для відносних величин в генеральної сукупності обчислюється за формулою: ___________________________________________

8. Середня помилка для відносних величин при числі спостережень менше 30 визначається за формулою: _____________________________

9. Достовірність відмінностей середніх величин визначається за формулою: ______________

10.Вирішіть задачу.Чи достовірні відмінності між показниками захворюваності на гіпертонічну хворобу в двох містах, якщо відомо:

рівень захворюваності в м А = 206 ‰, (m =+ 6,2)

рівень захворюваності в м Б = 301 ‰, (m = +6,9)

Оцінка достовірності статистичних величин

Варіант 2

Виберіть одну правильну відповідь:

1. При збільшенні числа спостережень величина середньої помилки:

А) збільшується Б) зменшується

2. Різниця між двома середніми величинами вважається достовірної в тому разі, якщо вона перевищує свою помилку

А) менше, ніж в 2 рази Б) більш, ніж в 2 рази

3. Який ступінь ймовірності відповідає довірчий інтервал М ± 2m

А) 68,3% Б) 99,7% В) 95,5%

4. При порівнянні відносних показників виявилося, що Р1 - Р2 <2 хv m1? + m2?. Чи можна сказати, що відмінність між цими показниками достовірно?

А) так Б) немає

доповніть:

5. Статистична достовірність - це: _________________

6. Помилка репрезентативності для середніх величин розраховується за формулою: _____________________________

7. Межі довірчого інтервалу для середніх величин в генеральної сукупності обчислюється за формулою: __________________________________________

8. Достовірність відмінностей відносних величин визначається за формулою:

_________________________

9. Мірою достовірності статистичних величин є: ____________________

10. Вирішіть задачу.

В результаті медичного огляду 178 дітей 3-х річного віку в 16% випадків виявлено порушення постави функціонального характеру.

Визначте помилку репрезентативності та межі довірчого інтервалу з ймовірністю 95,5% безпомилкового прогнозу.

 доповніть | Оцінка достовірності статистичних величин

Організуйте Статистичне дослідження З ВИВЧЕННЯ ЗАБОЛЕВАЕОСТІ виразковою хворобою шлунка. ДЛЯ ЦЬОГО | ЕТАПИ статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ | ЕТАПИ статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ | Організуйте Статистичне дослідження З ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА. ДЛЯ ЦЬОГО | еталони відповідей | Еталони правильних відповідей | доповніть | Вкажіть номер правильної відповіді | Вкажіть номер правильної відповіді | Пологові будинки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати