На головну

Заходи положення приватного розподілу, їх характеристика.

На практиці ряди розподілу описуються різними числовими характеристиками (заходами).

1 Мода (Мо) - це варіанти, найбільш часто зустрічається в сукупності (модальне значення).

2 Медіана (Ме) - це величина, що ділить ранжируваних ряд на 2 рівні частини. Так само вона ділить площу під кривою розподілу. Для того, щоб визначити Ме треба ранжувати ряд (в порядку зростання), обчислити номер, під яким стоїть медіана.

N / 2 - Для парних, (N + 1) / 2 - Для непарної кількості об'єктів

3 Середня арифметична проста - це приватне поділ суми всіх

значень ознаки на загальне число об'єктів

Xср= (X1 + X2 + X3 ... + Xn) / N

Сума всіх <+> і <-> відхилень від Xср дорівнює «0».

Середню арифметичну просту обчислюють для неупорядкованих рядів в тих випадках, коли кожна варіанта зустрічається 1 раз.

4 Середня зважена

Якщо в сукупності окремі варіанти зустрічаються неодноразово, то обчислюється середня зважена - це величина, отримана підсумовуванням творів числових значень варіант на їх частоти з подальшим розподілом суми на кількість всіх варіант.

 = (Х1n1 + x2n2 + x (n) n (n)) / N x1n1 + y2n2

5 Середня квадратична використовується, якщо ознаки виражаються заходами площі. Приклад: розмір колонії мікробів, листових пластинок.Ряди розподілу та способи їх подання. | Заходи розсіювання приватного розподілу.

Математична статистика. Її види, особливості, завдання. | Вибірковий метод. Вибірки, їх види та вимоги до них. | Помилки репрезентативності, їх особливості. | Нормальний розподіл, його види, формули, графіки, особливості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати