На головну

Умови проведення вимірювань аналогічні наведеним вище для статичного методу.

Перед проведенням вимірів необхідно виконати ті ж підготовчі роботи, що і при використанні статичного методу. Додатково слід активізувати робочу програму для проведення вимірювань. Відстань між точками вимірювання пружного прогину визначаються за допомогою пристрою вимірювання відстані. Показання температури покриття фіксуються автоматично.

Проведення вимірювань.

Опустити штамп на випробовувану точку.

Налаштувати обладнання на необхідну величину навантаження шляхом пробного скидання вантажу на штамп.

Виконати три виміри пружного прогину в одній точці.

Проконтролювати результати записаних вимірювань.

Результати вимірювань записуються і зберігаються автоматично за допомогою програмного забезпечення за формою, наведеною в табл.

Аналогічно виконують вимірювання на наступних точках характерного ділянки. Кількість вимірювань на характерній ділянці повинно бути не менше 10.

обробку вимірювань виконують за формулами (3.16) і (3.17). Величину прогину на кожній точці визначають як середнє арифметичне значення з трьох вимірювань.

Установки для оцінки міцності дорожніх одягів

Міцність дорожнього одягу можна вимірювати безпосередньо на дорозі. Для цього часто виконують вимірювання прогинів, які служать вихідними даними в розрахункових моделях, які оцінюють міцність конструкції.

В даний час застосовується кілька способів вимірювання прогинів, всі вони відносяться до методів неруйнівного контролю. Серед значної кількості пристроїв для вимірювання прогинів найбільш часто застосовуються такі:При динамічному методі визначається величина пружного прогину від дії динамічного навантаження, що передається на покриття через гнучкий або жорсткий штамп. | Довгобазова прогиномір, або балка Бенкельмана (ПД-2.5)

Аналіз проектних рішень | Шляхи поліпшення рівності дорожніх покриттів на стадії укладання асфальтобетонних сумішей | Виконують розрахунок дорожнього одягу по допустимому пружному прогину. Конструкція дорожнього одягу задовольняє вимогам надійності та міцності за критерієм пружного прогину, якщо | Необхідні модулі пружності для розрахункового навантаження групи А і групи Б обчислюють за формулами | Визначення допустимого навантаження дорожніх одягів | Q - коефіцієнт зміни інтенсивності руху; | N - кількість ділянок. | Статичний метод вимірювання пружного прогину | Підготовка до проведення вимірювань. | Розрахувати середньоквадратичне відхилення пружних прогинів на характерній ділянці по формулі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати