На головну

Вибір методу організації будівельного виробництва

Вибір методу організації будівельного виробництва проводиться на основі аналізу об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будівлі. Для досягнення заданої тривалості будівництва слід передбачити максимально можливе суміщення робіт на об'єкті. Виконання цієї вимоги може бути досягнуто шляхом застосування поточного методу організації будівництва.

Для реалізації поточного методу вся номенклатура робіт на об'єкті групується таким чином, щоб кожен комплекс робіт міг виконуватися ланкою або бригадою робітників заданого професійного складу. При цьому враховується суміщення професій. Трудомісткість кожного виду робіт, що виконується ланкою або бригадою відповідного професійного складу, визначається підсумовуванням витрат праці (або машино-змін) по всіх роботах, які входять в даний комплекс робіт.

Розподіл об'єкта на захватки (ділянки) проводиться шляхом угруповання однотипних частин будівлі (секція, проліт, температурний блок, поверху, ярусу і т. П). Кількість захваток залежить від розміру всього фронту робіт на об'єкті і визначається шляхом угруповання окремих частин будівлі. Трудомісткість робіт при цьому розподіляється пропорційно обсягам робіт на захватки.

 Характеристики об'єкта будівництва | Побудова мережевого графіка

Перевірив _Алексанін А. В | Вступ | Розподіл об'єкта на організаційно-просторові модулі. | Розробка організаційно-технологічної моделі будівництва об'єкта | Графік руху робочих | Визначення площ відкритих складів | Підбір крана. | Розрахунок потреби у воді. | Забезпечення будівництва електроенергією. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати