На головну

Вступ

Метою курсового проектування виконання робіт з будівництва будівлі та споруди є закріплення і поглиблення знань, отриманих при вивченні теоретичного курсу дисципліни "Організація будівельного виробництва", і придбання конкретних практичних навичок розробки основних розділів проекту виконання робіт (ППР).

ППР є основним документом, який встановлює порядок будівництва будівель і споруд.

Основні етапи ППР:

1. Вибір способів виробництва будівельно-монтажних робіт (БМР) на об'єкті.

2. Визначення термінів виконання робіт на об'єкті (календарне планування).

3. Встановлення номенклатури тимчасових будівель і споруд, переліку та кількості засобів механізації та їх розташування на об'єкті.

4. Визначення заходів по техніці безпеки на об'єкті.

Вихідна інформація для складання ППР:

· Інструкція по розробці проекту організації будівництва (ПОВ) і ППР

· Об'ємно-планувальне, конструктивне рішення будівлі (споруди);

· Нормативні або директивні терміни будівництва об'єкта;

· Відомості про потужності будівельної організації.

Виробництво робіт на об'єкті не допустимо без наявності ППР.

Курсовий проект складається з графічної і розрахункової частин.

Зміст графічної частини:

· Календарні графіки будівництва об'єкта у вигляді мережної моделі і в лінійній формі;

· Графіки руху робочої сили і механізмів;

· Будівельний генеральний план з поданням і експлікацією умовних позначень тимчасових будівель і споруд;

· Техніко-економічні показники.

 Перевірив _Алексанін А. В | Характеристики об'єкта будівництва

Вибір методу організації будівельного виробництва | Побудова мережевого графіка | Розподіл об'єкта на організаційно-просторові модулі. | Розробка організаційно-технологічної моделі будівництва об'єкта | Графік руху робочих | Визначення площ відкритих складів | Підбір крана. | Розрахунок потреби у воді. | Забезпечення будівництва електроенергією. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати