Головна

Філософія є вчення про загальні принципи буття і пізнання, про людину та її відносинах до світу;

Філософські положення виводяться логічно і не мають експериментального підтвердження.

3 Філософські положення не можна ні довести, ні спростувати дослідним шляхом.

Проблеми, методи, термінологія філософії специфічні і ненаукові.

Всі ці аргументи не позбавлені підстав, але з цього випливає тільки одне, що філософія - особлива форма духовного життя, відмінна від інших. А як назвати її - наукою і навчанням або особливою формою пізнання - не має істотного значення. Розум завжди був і буде головним елементом філософствування. Всупереч всім філософським «завихрень» філософ, як і всякий учений, розмірковує, логічно осмислює, а почуття, воля, інтуїція, уява, «духовний досвід» і т.д. доповнюють і підсилюють можливості розуму.

Для повноти картини можна відзначити, що в 70-80-і рр. ХХ століття в західній культурі формується некласична тенденція, яка в змістовно-аксіологічному сенсі дистанціюється від некласичної і класичної філософії і висловлює сумнів у самій можливості філософсько-теоретичного осмислення світу.

У вітчизняній літературі можна знайти різні по слововираженіе, але багато в чому подібні визначення філософії та її предмету, серед яких виділимо наступні:

філософія є вчення про загальні принципи буття і пізнання, про людину та її відносинах до світу;

2) філософія - «унікальний духовний феномен», що дає «цілісне уявлення про унівенсуме»;

3) філософія - особлива форма пізнання світу, що виробляє систему знань про фундаментальні принципи і основи людського буття, про найбільш загальних сутнісних характеристиках людського ставлення до природи, суспільству і духовного життя у всіх її основних проявах.

З метою конкретизації предмета філософії виділимо специфічні риси філософського знання, які виражають сутність філософії і відрізняють її від інших наук.

Філософія є вчення про загальні принципи буття, а загальне є те, що притаманне різноманітним предметам і процесам світу, що об'єднує їх. Так, все існуюче перебуває в русі і різні науки вивчають його конкретні форми. Але тільки філософія дає відповідь на питання, що таке рух, чому і в яких видах воно існує. Багато науки вивчають людини, але жодна з них не цікавиться проблемою сутності і природи людини, його ставлення до природи, суспільству і самому собі.

2 Філософія дає цілісне уявлення про світ, тобто вивчає світ як ціле, у всій сукупності його властивостей і відносин і в цьому сенсі являє системне знання, прагне зрозуміти світ в його внутрішніх структурних зв'язках і єдності.На яке напружений стан ведеться розрахунок болтів за формулою | Філософія є теоретичне пояснення світу. Для нас не характерно дослідне знання, вона не має прикладного значення.

Проблеми логіки, етики, політики, естетики та ін. | Філософія не вирішувала практичних проблем, але вона розробляла загальні принципи досягнення і використання раціонального знання. | Відмінності в проблематиці | Стадія метафізична; | Неопозитивізм оказивет вплив на логіку наукового дослідження, теорію структур і формування структуралізму, теорію знаків. | Філософія техніки, | Місце і роль філософії в системі культури | Насправді реальність розвивається на основі своїх власних законів і не зобов'язана підкорятися ідеалам, їй не відповідає. | В цілому найбільш розумним надається не деструктивне заперечення класичних традицій і проблем, а їх конструктивне використання для осмислення сучасної проблематики. | Все р. 19-20вв розвинувши. неклассіч. уявлення. На 1-е місце висувається людина. Глав. увагу доля. буття чол-ка. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати