Головна

Вичерпання несучої здатності довгих гнучких стрижнів, що працюють на осьовий стислі,

походить від втрати стійкості. При фіксованому значенні критичної сили N для

ідеально пружного і прямолінійного стержня, даючи стрижня можливе переміщення, можна підрахувати приріст робіт зовнішніх бАe і внутрішніх баi сил.

Потрібно визначити стан стрижня при різних співвідношеннях сил.

Баi<БАe нестійке

Баi= БАe критичне

Баi> БАe стійке

85.У конструкціях, що сприймають змінні впливу, не завжди вигідно застосовувати сталі (без прийняття спеціальних заходів)

1.1 підвищеної міцності

1.2Обичной міцності

1.3 підвищеної міцності і звичайної міцності

86. У стали при температурі +200 С

1.1Уменьшается модуль пружності

1.2 Зменшується межа плинності

1.3 Зменшується межа пропорційності

87. За розрахункову мінімальну температуру приймають температуру найбільш холодних діб в районі будівництва, при цьому забезпеченість цієї температури повинна бути не менше

1.1 0,9 для конструкцій, експлатіруемих в опалювальних приміщеннях

1.2 0,95 для конструкцій, експлатіруемих в неопалюваних приміщеннях

1.3 0,98 для конструкцій, експлатіруемих при температурі зовнішнього повітря

88.Наведений модуль деформації центрального стисненого стержня в пружній стадії роботи, визначається за формулою

1. Т = ??

2. Т = Е

3. т <Е

4. Т> Е

89.Для позацентрово стиснутих стрижнів еквівалентний ексцентриситет визначається за формулою

1. e = m * р

2. m = e / р

3. e = M / N

90.Відомо, що при вигині в балці утворюються дві зони: стисла і розтягнута. При певній величині навантаження стисла частина балки може втратити стійкість. це викличе

1. Горизонтальний прогин балки і стиснуте крутіння

2. Горизонтальний вигин

3. Стиснене кручення

91. При перевірці загальної стійкості балки користуються формулою: ?в= ?ст/ R, де ?сткритичне напруження; R - розрахунковий опір матеріалу.

При значенні ?в> 0.85 втрата стійкості балки буде проіскодітьпрі... Виберіть правильне продолженіе.-

1. розвитку в ній упругоппастіческіх деформацій

2. розвитку в ній пластичних деформацій

3. розвитку в ній пружних деформацій

92. Як називається ліва частина рівняння ??? = h / t * (Ry/ E)0.5, При розрахунку місцевої стійкості елементів металліческіхконструкцій, навантажених по торцях рівномірно распределеннонагрузкой і шадніоно закріплених по контуру?

 1. наведена гнучкість
 2. гранична гнучкість
 3. Умовна гнучкість.
 4. відносна гнучкість

93. Відповідно до характером наслідків від порушення експлуатаційних властивостей конструкції розрахунок на втому слід вести за першим граничним станом. Згідно з тимчасовим режиму впливу, вібраційне навантаження є навантаженням нормальної експлуатації. Від яких навантажень ведеться розрахунок конструкцій на втому?

 1. Від розрахункового навантаження
 2. Від особливого навантаження
 3. Від нормативного навантаження по перетину нетто
 4. Від нормативного навантаження по перетину брутто

94. Перевірку міцності сталевих елементів на хладостойкость слід вести при негативній розрахунковій температурі, яка визначається СниП 2.01.01-82 за формулою: ... Виберіть правильний відповідь із запропонованих.

 1. ?max<? * Rv/ ?v
 2. ?max<Ccr* Ry/ ?w2
 3. ?maxc* Ru/ ?u

 Розрізняють такі види дефектів кристалічної решітки | Який з нижчеперелічених зварних швів мають найбільшу вібраційну міцність

Схильність металу до втомного руйнування встановлюється ... | Повзучість в металах, що застосовуються для будівельних конструкцій, найбільш проявляється .. | Назвіть склад нормальної балочної клітки | На яке напружений стан ведеться розрахунок болтів за формулою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати