На головну

ІНФОРМАЦІЙНА І НОРМАТИВНА БАЗА В УПРАВЛІННІ БУДІВНИЦТВОМ

1. Властивості інформації іїї класифікація.

Види інформації.

Зберігання інформації. Роль комп'ютерних систем в управлінні.

I.

інформація є засобом комунікації між людьми, що займаються управлінською діяльністю, і об'єктами управління.

вона включає сукупність відомостей про стан об'єкта управління та зовнішнього середовища, в тому числі ринку.

її властивістю є здатність відображати події і явища, що відбуваються в ході виробничого процесу, тому інформація є основою управління.

її використовують при підготовці, прийнятті та реалізації рішень.

Таким чином, інформація - Це лише такі відомості (повідомлення), які зменшують існуючу невизначеність обстановки.

Найважливішими властивостями інформаціїє:

-комплексність;

- повнота;

- Своєчасність.

Інформація повинна надходити в строк, достатній для вироблення управлінських рішень.

В даний час особливе значення мають:

- Достовірність,

- Економічність,

- Мінімізація втрат і спотворень при передачі даних.

показники інформаціїмають класифікаційні ознаки своєї бази і конкретні смислові та кількісні характеристики. База використовується для пошуку і угруповань останніх за видами операцій і функцій в процесі управління, що дозволяє впорядкувати інформаційні потоки.

інформація,використовувана в управлінні, класифікується за:

-спрямованості діяльності (організаційна, економічна, соціальна);

- за місцем в процесі управління (планова, обліково-звітна, статистична);

- по стабільності (умовно-постійна і змінна);

- по послідовності обробки (первинна і вторинна).

Умовно-постійна інформація багаторазово використовується при розробці рішень. Вона характеризує склад основних фондів і оборотних коштів, ціни продукції, різні норми і т. Д.

Мінлива інформація (облікові і звітні дані) відображає характеристики операцій, що протікають в ході виробничого процесу. Вона є первинною і виникає в результаті прямого спостереження або кількісної оцінки виконуваних операцій.

Мінлива первинна інформація ділиться на виробничу, економічну та фінансову.

виробнича інформація охоплює контроль за виконанням планів, рухом матеріальних ресурсів і їх витрачанням. Вона є основою оперативного управління і координації діяльності підрозділів.

На основі економічної інформації оцінюється діяльність підрозділів, а фінансова інформація дозволяє судити про використання запасів матеріальних і енергетичних ресурсів.

статистична інформація характеризує масові явища за тривалий період часу і дозволяє виявляти тенденції, зв'язку між напрямками розвитку організацій і сутність впливу факторів на їх виробничу діяльність.

вторинна інформація утворюється при спільній переробці умовно-постійної і первинної змінної інформації.

Роботу управлінського апарату можна розглядати як сукупність дій по отриманню та переробці (перетворенню) інформації і видачі рішень. Оптимізація документообігу та документальних потоків в цьому випадку є однією з провідних проблем.

Технологія обліку, збору і обробки інформаціїпов'язана з встановленням її видів, джерел, а також з вибором методів обліку і обробки даних. Загалом, ця технологія регламентується умовами розвитку виробничого процесу.

II.УПРАВЛІНЧЕСЬКІ РІШЕННЯ | Проектно-нормативна інформація.

Історія розвитку управління як науки і її роль у формуванні економічної бази. | ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ. | Способом прийняття рішень. | Організаційні основи управління | Види будівельних організацій і структура управління. | Організаційні структури управління в будівельному виробництві. | Витратні. | Звітно-розпорядча інформація (документальна). | ДОКУМЕНТУВАННЯ РІШЕНЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати