На головну

Порядок виконання роботи

Досвід №1. Визначення залежності переміщення від часу при нерівномірному русі.

 1. За допомогою миші встановіть датчики для вимірювання часу на лінійці, уздовж якої рухається візок.
 2. Виміряйте час проходження візком шляху між датчиками. Занесіть свідчення довжини шляху і часу його проходження в таблицю №1.
 3. Повторіть досвід 10 разів для різних
 4. За даними таблиці побудуйте графік залежності переміщення візки від часу при нерівномірному русі.
 5. Зробіть відповідний висновок.

Досвід №2. Розрахунок прискорення тіла, використовуючи кінематичні рівняння руху. .

 1. Обмежте ділянку шляху візки за допомогою датчиків.
 2. Зніміть показання переміщення і часу, протягом якого воно відбулося, з відповідних приладів. Дані занесіть в таблицю №2.
 3. Досвід повторіть 5 разів, не змінюючи положення датчиків. Дані занесіть в таблицю №2.
 4. Змініть положення одного з датчиків на лінійці.
 5. Зробіть відповідні висновки за результатами дослідів.

Досвід №3. Перевірка справедливості співвідношення .

 1. Обмежте ділянку шляху візки за допомогою датчиків.
 2. Зніміть показання переміщення і часу, протягом якого воно відбулося, з відповідних приладів. Дані занесіть в таблицю.
 3. Досвід повторіть ще 2 рази, змінюючи масу візки за допомогою пластин. Дані занесіть в таблицю №3.
 4. Зробіть відповідні висновки за результатами дослідів.

 1. Визначення залежності переміщення від часу при нерівномірному русі.

залежність для S = f (t) наведено в табл.1, а відповідний графік на рис.2.

Таблиця 1

, м  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0
 1.82  2.68  3.30  3.82  4.30  4.74  5.14  5.48  5.84  6.14

Мал. 2. Графік залежності переміщення від часу при нерівномірному русі.

2. Розрахунок прискорення тіла, використовуючи кінематичні рівняння руху.

Таблиця 2

 №опита , м
 0,01  0,11  0,1  1,82  0,06  0,004  8,57
 0,01  0,21  0,2  2,68  0,06  0,004
 0,01  0,31  0,3  3,30  0,06  0,004
 0,01  0,41  0,4  3,82  0,05  0,006
 0,01  0,51  0,5  4,30  0,05  0,006
 Середнє значення - - - -  0,056  0,0048

3. Перевірка справедливості співвідношення .

Таблиця 3

 №опита , м
 0,12  0,5  0,06  4,24  0,051
 0,24  0,12  4,26  0,051
 0,36  0,18  4,24  0,051
 Середнє значення - -    4,25  0,051

Контрольні питання

1) Перерахувати кінематичні характеристики руху і дати їм визначення.

2) Перерахувати динамічні характеристики руху і дати їм визначення.

3) Що таке сила і як її можна охарактеризувати?

4) У яких одиницях в СІ вимірюється сила?

5) Сформулюйте другий закон Ньютона.

6) Дайте визначення відомих вам механічних систем відліку.

7) У яких системах відліку справедливий другий закон Ньютона?

8) В якому вигляді і як закон Ньютона перевіряється в даній роботі?

 теоретичні відомості | Виконання завдання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати