На головну

Домашнє завдання №13

Вирішити за допомогою табличного симплекс-методу наступні завдання оптимального використання ресурсів на максимум загальної вартості. Ресурси сировини, норма його витрати на одиницю продукції і ціна продукції задані в відповідній таблиці.

У кожної задачі потрібно:

1. Сформулювати економіко-математичну модель задачі на максимум загальної вартості продукції.

2. Визначити план випуску продукції з умови максимізації його вартості.

3. Сформулювати економіко-математичну модель двоїстої задачі.

4. Знайти оптимальний план двоїстої задачі, а) з симплекс-таблиці рішення прямої задачі б) за рішенням прямої задачі за допомогою теореми про додаткову нежёсткості.

5. Визначити цінність кожного ресурсу і його пріоритет при вирішенні завдання збільшення запасу ресурсів.

6. Визначити сумарну вартісну оцінку ресурсів, використовуваних при виробництві одиниці кожного виробу

Випуск якої продукції нерентабельний? (Пояснити рівність нулю компонент оптимального плану). На скільки зменшиться вартість продукції, що випускається при примусовому випуску одиниці нерентабельної продукції?

7. Визначити максимальний інтервал зміни запасів кожного з ресурсів, в межах якого структура оптимального рішення, тобто номенклатура продукції, що випускається, залишається без зміни. На скільки можна знизити запас кожного з ресурсів, щоб це не призвело до зменшення прибутку.

8. Визначити максимальний інтервал зміни ціни кожного виробу, в межах якого оптимальне рішення залишається без зміни.

Крім того, в будь-якому вигляді необхідно виконати ще два пункти завдання.

Варіант 1

Для виготовлення чотирьох видів продукції використовують три види сировини. Запаси сировини, норми його витрати і прибуток від реалізації кожного продукту наведені в таблиці.

 Тип  Норми витрати сировини на один виріб  запаси
 сировини А Б В Г  сировини
I
 II
 III
 Ціна виробу  

9. Визначити, як зміняться загальна вартість продукції і план її випуску при збільшенні запасів сировини I і II виду на 4 і 3 одиниці відповідно і зменшення на 3 одиниці сировини III виду.

10. Визначити доцільність включення в план виробу «Д» ціною 10 од., На виготовлення, якого витрачається по дві одиниці кожного виду сировини од.

Варіант 2

Для виготовлення чотирьох видів продукції використовують три види сировини. Запаси сировини, норми його витрати і прибуток від реалізації кожного продукту наведені в таблиці.

 Тип  Норми витрати сировини на один виріб  запаси      
 сировини А Б В Г  сировини  
I  
 II  
 III  
 Ціна виробу    

9. Визначити, як зміняться загальна вартість продукції і план випуску при збільшенні запасів сировини II і III виду на 120 і 160 од. відповідно і одночасному зменшенні на 60 од. запасів сировини I виду;

10. Визначити доцільність включення в план виробу «Д» ціною 12 од., На виготовлення якого витрачається по дві одиниці кожного виду сировини.

варіант 3

Для виготовлення трьох видів продукції використовують три види сировини. Запаси сировини, норми його витрати і прибуток від реалізації кожного продукту наведені в таблиці.

 Тип  Норми витрати сировини на один виріб  запаси
 сировини А Б В  сировини
I
 II
 III
 Ціна  

 

9. Визначити, як зміниться загальний прибуток продукції і план випуску при збільшенні запасів сировини I і III виду на 4 од. кожного;

10.Визначити доцільність включення в план виробу «Г», на виготовлення якого витрачається відповідно 1, 3 і 2 од. кожного виду сировини ціною 13 од. і вироби «Д» на виготовлення якого витрачається по дві одиниці кожного виду сировини ціною 12 од.

варіант 4

Для виготовлення чотирьох видів продукції використовують три види сировини. Запаси сировини, норми його витрати і прибуток від реалізації кожного продукту наведені в таблиці.

 Тип  Норми витрати сировини на один виріб  запаси      
 сировини А Б В Г  сировини  
I  
 II  
 III  
 Ціна виробу    

9. Визначити, як зміниться загальна вартість продукції і план випуску при збільшенні запасів сировини I і II виду на 8 і 10 од. відповідно і одночасному зменшенні на 5 од. запасів сировини III виду;

10. Визначити доцільність включення в план виробу «Д» на виготовлення якого витрачається по дві одиниці кожного виду сировини і очікується прибуток 10 од.

варіант 5

На підставі інформації наведеної в таблиці була вирішена задача оптимального використання ресурсів на максимум загальної вартості.

 ресурси  Норми витрат ресурсів на одиницю продукції  запаси
   I вид  II вид  III вид  
 праця
 сировина
 устаткування
 Ціна  

9. Визначити, як зміниться загальна вартість продукції і план випуску при збільшенні запасів сировини на 18 одиниць ;.

10. Визначити доцільність включення в план вироби четвертого виду на виготовлення якого витрачається по дві одиниці кожного виду ресурсів ціною 70 од.

варіант 6

На підприємстві випускається три види виробів, використовується при цьому три види сировини:

 сировина  Норми витрат ресурсів на одиницю продукції  запаси  
  А Б В  сировини  
I  
 II  
 III  
 Ціна    
             

9. Як зміниться загальна вартість продукції, що випускається і план її випуску, якщо запас сировини I виду збільшити на 45 кг., А II - зменшити на 9 кг.?

10. Чи доцільно випускати виріб Г ціною 11 одиниць, якщо норми витрат сировини 9, 4 і 6 кг.?

варіант 7

Для виготовлення трьох видів продукції використовують чотири види ресурсів. Запаси ресурсів, норми витрат і ціна кожного продукту наведені в таблиці.

 ресурси  Норми витрат ресурсів на одиницю продукції  запаси
   I вид  II вид  III вид  
 праця
 сировина 1
 сировина 2
 устаткування
 Ціна  

9. 4) Як зміниться загальна вартість продукції, що випускається і план її випуску, якщо запас сировини I виду збільшити на 24?

10. 5) Чи доцільно випускати виріб четвертого виду ціною 11 одиниць, якщо норми витрат ресурсів 8, 4, 20 і 6 одиниць.?

варіант 8

Підприємство випускає 4 види продукції і використовує 3 типу основного обладнання: токарне, фрезерне, шліфувальне. Витрати на виготовлення одиниці продукції наведені в таблиці; там же вказано загальний фонд робочого часу, а також ціна виробу кожного виду.

 Тип  Норми витрати сировини на один виріб  Загальний фонд      
 Обладнан-ня А Б В Г  раб. часу  
 Токарне  
 фрезерне  
 шліфувальне  
 Ціна виробу    

9. 4) Як зміниться загальна вартість продукції, що випускається і план її випуску, якщо фонд часу шліфувального обладнання збільшити на 24 години?

10. 5) Чи доцільно випускати виріб «Д» ціною 11 одиниць, якщо норми витрат обладнання 8, 2 і 2 од.?

варіант 9

На підприємстві випускається три види виробів, використовується при цьому три види сировини:

 сировина  Норми витрат ресурсів на одиницю продукції  запаси    
  А Б В  сировини  
I  430 кг  
 II  460 кг  
 III  420 кг  
 Ціна    

9. Як зміниться загальна вартість продукції, що випускається і план її випуску, якщо запас сировини I виду збільшити на 80 кг., А II - зменшити на 10 кг.?

10. Чи доцільно випускати виріб Г ціною 7 одиниць, якщо норми витрат сировини 2, 4 і 3 кг.?

варіант 10

Для виготовлення чотирьох видів продукції використовують три види сировини. Запаси сировини, норми його витрати і прибуток від реалізації кожного продукту наведені в таблиці.

 Тип  Норми витрати сировини на один виріб  запаси      
 сировини А Б В Г  сировини  
I  0,5  
 II  
 III  
 Ціна виробу  7,5    

9. Як зміниться загальна вартість продукції, що випускається і план її випуску, якщо запас сировини I виду збільшити на 100 кг., А II - зменшити на 150кг.?

10. Чи доцільно випускати виріб «Д» ціною 10 одиниць, якщо норми витрат сировини 2, 4 і 3 кг.?

 Домашнє завдання №12 | Домашнє завдання №17

ЗАВДАННЯ 18. | ЗАВДАННЯ 19. | ЗАВДАННЯ 20. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати