Головна

А Л Л Е Р Г Е Н И

У практиці охорони здоров'я інфекційні та неінфекційні алергени використовують як для специфічної діагностики захворювань, так і для їх специфічної імунотерапії. Інфекційні алергени представлені алергенами грибів, умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів.

Алергодіагностика інфекційних хвороб заснована на здатності шкіри людини, сенсибилизированного до алергену певного мікроорганізму, реагувати на його внутрішньошкірне введення розвитком алергічної реакції. З цією метою в реальній практиці найбільш часто використовуються шкірні (скаріфікаціонние, внутрішньошкірні, прик-тести - метод уколу) і провокаційні тести. В останні роки в практику впроваджені препарати для сухого прик-тесту, що представляють собою металеві ланцети з фіксованим на них сухим стандартизованим алергеном. Всі діагностичні шкірні алергічні реакції враховуються через 20 хвилин (реакція негайного типу) і через 24-48 годин (реакція уповільненого типу).

Діагностика алергії може здійснюватися також за допомогою реакцій in vitro (радіоаллергосорбентний, радіоімунний тести, іммуноблотінга, імуноферментний аналіз, реакція гальмування міграції лейкоцитів - РТМЛ, тест ППН - показник пошкодження нейтрофілів).

Бактеріальні алергени, як правило, використовуються для діагностики, рідше - для специфічної імунотерапії різних хронічних і рецидивуючих інфекційно-алергічних захворювань (інфекційно-алергічна форма бронхіальної астми, хронічна пневмонія, хронічні тонзиліт, отит, синусит, бронхоектатична хвороба, поліартрити, ентерити, гастрити і т.д.).

Бактеріальні алергени є білковими термостабільні фракції бульйонних культур відповідних видів мікроорганізмів, отримані шляхом осадження оцтовою кислотою з наступним розчиненням осаду боратного-сольовим буфером. Алергени стандартизуються за білковим азоту. З метою діагностики бактеріальні алергени вводять під шкіру. У практичних цілях найбільшу значимість має застосування алергенів з метою постановки шкірних алергічних проб для діагностики туберкульозу, бруцельозу, туляремії, сибірки.

Грибкові алергени є водно-сольові розчини гликопротеидов міцелію грибів. Стандартизуються ці препарати за білковим азоту і застосовуються в діагностичних цілях для постановки внутрішньошкірних алергічних проб при кандидамікозі, пліснявих і деяких інших мікозах.Сироватки та імуноглобуліни. | Тема 17. Вчення ПРО ІНФЕКЦІЇ І імунітету. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІМУНОЛОГІЇ. Контрольне заняття (тестовий контроль і усна співбесіда)

Самостійна робота студентів | Самостійна робота студентів | Педіатричні аспекти теми | Освоєння біологічного методу діагностики. | Вивчення деяких факторів патогенності бактерій. | Постановка і облік розгорнутої реакції аглютинації з сироваткою крові хворого при підозрі на бруцельоз (I4 день захворювання). | Самостійна робота студентів | Самостійна робота студентів | Г. іммуногістологіческоеультраструктурному дослідження. | Вакцини і анатоксини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати