Головна

Навантаження, які діють на колону

Колона сприймає поздовжню силу від постійних і тимчасових тривалих навантажень і поздовжню силу від короткочасних навантажень. До постійних відносять вага конструкції перекриття, перекриття верхніх поверхів, покриття і власну вагу колони.

Обчислюємо поздовжню силу від постійних навантажень (від власної ваги конструкції перекриття та покриття):

 (4.1)

де  - Розрахункова постійне навантаження, що діє на  плити;

 (4.2)

;

 м - проліт другорядних балок;

 м - проліт головних балок;

 м - ширина головної балки;

 м - висота головної балки;

 м - прийнята товщина плити перекриття;

 - Середня щільність бетону;

 - Коефіцієнт надійності за навантаженням;

 м - ширина другорядної балки;

 м-висота другорядної балки;

 -кількість другорядних балок, розташованих у вантажній площі ;

 м - висота поверху;

 - кількість поверхів.

Всі дані підставляємо в формулу (4.1) і знаходимо значення :

Поздовжня сила від тривалого навантаження на перекриття:

 (4.3)

де  - Нормативна тимчасова навантаження на перекриття;

 - Коефіцієнт по надійності для тимчасового навантаження.

Підставляємо дані в формулу (4.3) і знаходимо значення :

.

Поздовжня сила від короткочасного навантаження на перекриття:

 (4.4)

Підставляючи необхідні дані в формулу (4.4), знаходимо значення :

.

Поздовжня сила від снігового навантаження:

 (4.5)

де  - Нормативне значення снігового навантаження, приймається в залежності від району будівництва.

Підставляючи необхідні дані в формулу (4.5), знаходимо значення :

.

Повна поздовжня сила:

 (4.6)

.

Висота колони складе:

lcol= Нэ= 3400мм.

Розрахункова довжина колони дорівнює:

 (4.7)

 м.

Розрахункова схема колони являє собою балку, защемлення по обох кінцях і навантажену силою  , Яка додається по осі колони (рисунок 4.1).

Малюнок 4.1 - Розрахункова схема колони.

Умовну розрахункову довжину leff визначають з метою врахування впливу гнучкості за формулою (4.8):

 (4.8)

 (4.9)

де - l0- Розрахункова довжина колони;

F (?, t) гранична значення коефіцієнта повзучості для бетону, допускається приймати F (?, t) = 2,0;

NEd, lt - Поздовжня сила, викликана дією постійної розрахункового навантаження.

NEd, lt= NEd1· ?G; (4.10)

NEd, lt= 500 · 1,35 = 635 кН

Гнучкість квадратної колони визначається за формулою (4.11):

l = l0 / H ? 7, (4.11)

l = 3400/400 = 8,5> 7.

У разі, коли l0 / h ? 7, при визначенні е0 слід враховувати величину випадкового ексцентриситету еа. А також в розрахунку слід врахувати гнучкість колони.

 Розрахунок міцності похилих перерізів по поперечній силі | Визначення площі поздовжньої арматури

Розрахунок міцності нормальних і похилих перерізів | конструювання плити | Розрахунок міцності перерізів, нормальних до поздовжньої осі балки | Вибір розташування плит і ригелів. Призначення основних габаритних розмірів елементів перекриття | Розрахунок і конструювання збірної залізобетонної плити | Визначення зусиль, що виникають в перетинах плити від дії зовнішнього навантаження | Розрахунок міцності перерізів, нахилених до поздовжньої осі плити | Розрахунок навантаження, що діє на ригель |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати