На головну

Розрахунок міцності перерізів, нормальних до поздовжньої осі балки

Поперечний переріз другорядної балки є тавровим, при розрахунку на прогонові моменти полку тавра знаходиться в стислій зоні і бере участь в роботі, при розрахунку на опорні (негативні) моменти - в розтягнутій зоні і в роботі на міцність не беруть участь (див. Рис. 3.3).

а) б)

Малюнок 3.3-Розрахункові нормальні перетину другорядної балки; в прольоті (а) і на опорі (б)

В прольоті перетину балки розглядаємо як Таврове (див. Рис. 3.3).

При розрахунку елементів, що мають полку в стислій зоні перетину, слід обмежувати значення її розрахункової ширини bf ? з умови, що розмір свеса полки в кожну сторону від ребра повинен бути не більше 1/6 прольоту елемента.

Розміри перетину, прийняті до розрахунку:

, , , .

задаємося величиною  в прольоті і  на опорі, припускаючи на ній розташування арматури в два ряди, тоді робоча висота перерізу буде рівна:

 (3.4)

; .

Припускаючи, що нейтральна вісь проходить по нижній межі полки, визначаємо область деформування для прямокутного перерізу шириною и

 (3.5)

? = ? = hf / d1= 60/325 = 0,22

 , Отже, перетин знаходиться в області деформування 1b (таблиця 3-3).

Знаходимо величину згинального моменту за формулою:

 (3.6)

де  - Коефіцієнт, що враховує тривалість дії навантаження, несприятливого способу її застосування;

Так як в першому прольоті  , То нейтральна лінія проходить в полиці і розрахунок проводиться як для елементів прямокутного перерізу з шириною b = beff= 2300мм.

Для розрахунку поздовжньої арматури другорядної балки необхідно використовувати дані з (4, таблиця 4.3.) Для бетону З 16/20  ; по (4, таблиця 6.5.) , , .

Для арматури S500  МПа,  МПа,

.

тоді

 (3.7)

.

 (3.8)

.

У першому прольоті

значення коефіцієнта  , при , , :

.

Так як  , Отже, стисла арматура за розрахунком не потрібно. знаходимо значення  за формулою:

 (3.9)

.

При цьому необхідна площа арматури розраховується за формулою:

 (3.10)

.

приймаємо 4O16 з ,

Мінімальне значення площі арматури розраховується:

 (3.11)

.

У середніх прольотах при :

.

Так як  , Отже, стисла арматура за розрахунком не потрібно.

;

.

Приймаємо 2 O 14  і 2 O 12 .

На опорі В (верхня арматура)

Msd= 61,49кНм; d2= 310мм; b = 2300мм.

 , Отже, стисла арматура за розрахунком не потрібно.

;

.

Приймаємо 2 O 14  і 2 O 16 .

На опорі C (верхня арматура)

Msd= 53,25кНм; d2= 310мм; b = 2300мм.

 , Отже, стисла арматура за розрахунком не потрібно.

;

.

Приймаємо 2 O 14  і 2 O 12 .

Таблиця 3.3-Визначення площі перерізу робочої арматури другорядної балки

 положення перетину  Розташування арматури  розрахунковий перетин  прийняте армування
 1 проліт  Нижня  78,3  0,0032  0,98  7,35  8,04  4O16
 1 проліт  Верхня -  Монтажна конструктивна арматура  2,26  2O12
 опора В  Верхня  61,49  0,044  0,981  6,1  7,1  2O14 і 2O16
 2 проліт  Нижня  53,28  0,021  0,989  5,34  2O14і 2O12
 2 проліт  Верхня -  Монтажна конструктивна арматура  2,26  2O12
 опора З  Верхня  53,25  0,032  0,98  5,3  5,34  2O14і 2O12

 конструювання плити | Розрахунок міцності похилих перерізів по поперечній силі

Розрахунок міцності нормальних і похилих перерізів | Навантаження, які діють на колону | Визначення площі поздовжньої арматури | Вибір розташування плит і ригелів. Призначення основних габаритних розмірів елементів перекриття | Розрахунок і конструювання збірної залізобетонної плити | Визначення зусиль, що виникають в перетинах плити від дії зовнішнього навантаження | Розрахунок міцності перерізів, нахилених до поздовжньої осі плити |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати