Головна

Питання. Види НС природного характеру та їх коротка характеристика.

Питання. Види НС природного характеру та їх коротка характеристика.

Питання. Коротка характеристика біолого-соціальних НС.

Питання. Небезпеки і надзвичайні ситуації, що виникають (виникли) при загрозі, веденні військових дій або внаслідок цих дій. Коротка характеристика ядерного, хімічного і біологічної зброї та можливі наслідки їх застосування. Сучасні звичайні засоби ураження.

5 питання. Рекомендації щодо дій громадян при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій природного характеру. (см. практичні заняття)

1 питання. Права і обов'язки громадян у сфері захисту від надзвичайних ситуацій. Організація підготовки персоналу організацій в сфері захисту від надзвичайних ситуацій

Громадяни Республіки Білорусь у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій мають право:(Стаття 20. Закону РБ Про Захисту Населення і Територій від Надзвичайних Ситуацій Природного і техногенного Характеру)

-на захист життя, здоров'я та особистого майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

-використовувати відповідно до планів ліквідації надзвичайних ситуацій засоби колективного та індивідуального захисту та інше майно республіканських органів державного управління, інших державних організацій призначене для захисту населення від надзвичайних ситуацій;

-на інформацію про ризик, якому вони можуть піддатися в певних місцях перебування на території країни, і про заходи необхідної безпеки;

-на звернення в державні органи, інші організації, а також до індивідуальних підприємців з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

-брало участь в установленому порядку у заходах щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

-на відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій;

-на безкоштовне медичне обслуговування, компенсації і пільги за проживання і роботу в зонах надзвичайних ситуацій;

-на безкоштовне державне соціальне страхування, отримання компенсацій і пільг за шкоду, заподіяну їх здоров'ю під час участі в заходах по ліквідації надзвичайних ситуацій;

-на пенсійне забезпечення в разі втрати працездатності у зв'язку з каліцтвом або захворюванням, отриманими під час виконання обов'язків щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, в порядку, встановленому для працівників, інвалідність яких настала внаслідок трудового каліцтва;

-на пенсійне забезпечення у зв'язку з втратою годувальника, загиблого або померлого від каліцтва або захворювання, одержаних при виконанні обов'язків щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, в порядку, встановленому для сімей громадян, які загинули або померли від каліцтва, одержаного при виконанні громадянського обов'язку по порятунку людського життя, охороні власності і правопорядку.

Порядок і умови державного соціального страхування, види і розміри компенсацій і пільг, що надаються громадянам відповідно до перерахованих у цій статті правами, встановлюються законодавством Республіки Білорусь.

Громадяни Республіки Білорусь у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій зобов'язані:

-Дотримуватися законодавство в області захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

-Дотримуватися заходи безпеки в побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої та технологічної дисципліни, вимог екологічної безпеки, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

-ізучать основні способи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, прийоми надання першої медичної допомоги постраждалим, правила користування колективними та індивідуальними засобами захисту, постійно вдосконалювати свої знання та практичні навички в зазначеній галузі;

-Виконувати встановлені правила поведінки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій;

-Виявляється при необхідності сприяння в проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Організація підготовки персоналу організацій в сфері захисту від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, цивільної оборони.

Підготовка населення до дій в надзвичайних ситуаціях здійснюється в організаціях, в тому числі закладах освіти, а також за місцем проживання.

Порядок підготовки населення у сфері захисту від надзвичайних ситуацій визначається Кабінетом Міністрів України.

Керівники республіканських органів державного управління, інших державних організацій, підпорядкованих Раді Міністрів Республіки Білорусь, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, інших організацій в обов'язковому порядку проходять підготовку до дій в надзвичайних ситуаціях.

Підготовка керівників, інших працівників республіканських органів державного управління, інших державних організацій, підпорядкованих Раді Міністрів Республіки Білорусь, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, інших організацій для захисту від надзвичайних ситуацій здійснюється в закладах освіти, на курсах, в спеціальних навчально-методичних центрах і безпосередньо по місцем роботи за спеціально розробленими програмами.

питання. Види НС природного характеру та їх коротка характеристика.

Під небезпечним природним явищем розуміється подія природного походження або результат протікання природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть викликати вражаючу дію на людей, об'єкти економіки та навколишнє природне середовище. Щоб підкреслити ступінь небезпеки природного явища або процесу користуються таким поняттям, як стихійне лихо.

Стихійне лихо - Це руйнівний природне і (або) природно-антропогенний явище або процес значного масштабу, в результаті якого може виникнути або виникла загроза життю і здоров'ю людей, статися руйнування чи знищення матеріальних цінностей і компонентів навколишнього природного середовища.

НС природного характеру - це обстановка на певній території, що склалася в результаті виникнення джерела природної НС, яка може спричинити або спричинила за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей і (або) навколишньому середовищу, значні матеріальні втрати, порушення умов життєдіяльності людей.

До джерел природних НС відносяться:

· метеорологічні та агрометеорологічні явища:

- Бурі, урагани, смерчі, шквали, вертикальні вихори;

- Дощ, якщо кількість опадів 50 мм і більше протягом 12 годин і менш або сумарно 150 мм і більше протягом 2 - 3 діб;

- сильний снігопад, Якщо кількість опадів 20 см і більше за 12 годин і менш;

- Гроза, град (Діаметр градин 20 мм і більше);

- Сильна заметіль, Якщо протягом 12 годин і більше переважна швидкість вітру 15 м / с і більше з випаданням снігу;

- Сильна ожеледь, якщо діаметр відкладень на проводах 20 мм і більше;

- сильний мороз, Якщо температура повітря досягає -380С і нижче;

- Сильна спека, Якщо температура повітря досягає +380С і вище;

- Заморозки, якщо температура 00С і нижче в червні - серпні, що призводять до загибелі сільськогосподарської продукції не менше, ніж на 1/3 території адміністративного району;

- Посуха, якщо спостерігається поєднання високих температур, дефіциту опадів, низької вологості повітря, малих вологозапасів в грунті, що призводять до зниження врожаю або його загибелі не менше, як на 1/3 території адміністративного району;

- суховій, Якщо температура повітря становить + 250 0С і вище, при швидкості вітру більше 5 м / c і низької вологості;

- сильний туман, Якщо видимість менше 100 м;

- Природні пожежі (Лісові, польові, торф'яні) та ін.

· геологічні та геофізичні явища: землетруси, зсуви, осідання поверхні, ерозія ґрунтів і ін .;

· гідрологічні та гідрогеологічні явления: повені, повені, паводки, низькі і високі рівні ґрунтових вод, ранній льодостав, затоплення та ін .;

· космічні явища: падіння на Землю космічних тіл, небезпечні космічні випромінювання і ін .;

· Геліофізичні явища: Порушення умов розповсюдження радіохвиль і ін.

Вище наведені лише джерела природних НС, характерних для Республіки Білорусь.

В інших країнах і на інших континентах можуть бути і інші джерела, наприклад тропічні циклони, селі, снігові лавини, морські хвилювання, виверження вулканів, обвали і ін.

 Заходи щодо зниження інтенсивності електромагнітних випромінювань і постійних електричних і магнітних полів | Про п а с н и е в е т р и.

Грози, блискавки та інші небезпечні атмосферні явища | Гідрологічними явищами і процесами | Класифікація лісових пожеж | Геологічними процесами і явищами | Космічними явищами і процесами | Класифікація мікробів і хвороби, викликані ними. | НС, викликані інфекційними захворюваннями людей. | Надзвичайні ситуації, викликані особливо небезпечним інфекційними хворобами тварин | Надзвичайні ситуації, викликані хворобами і шкідниками сільськогосподарських рослин | Надзвичайні ситуації, викликані терористичними діями. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати