На головну

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 6.1

-------------------------------------------------- ----------------

| Коефіцієнт

Система опалення |неравномерності

|теплоотдачі, m

-------------------------------------------------- + ---------------

Центральне водяне | 0,1

¦

Парове або нетеплоемкіе печами: |

час подачі пари або топки печі - 18 год, |

перерву 6 ч | 0,8

час подачі пари або топки печі - 12 год, |

перерву - 12 год | 1,4

час подачі пари або топки печі - 6 год, |

перерву - 18 год | 2,2

¦

Поквартирне водяне (час топки - 6 год) | 1,5

¦

Пічне теплоємними печами при топці їх 1 раз в |

добу: |

товщина стінок печі в 1/2 цегли | Від 0,4 до 0,9

в 1/4 цегли | "0,7" 1,4

-------------------------------------------------- ----------------

Примітка - Менші значення m відповідають масивним печей, великі - легшим печей. При топці печей 2 рази на добу величина m зменшується для печей із стінками в 1/2 цегли в 2,5 - 3 рази, в 1/4 цегли - в 2-2,3 рази.

-------------------------------------------------- ----------------

6.3 Коефіцієнт теплопоглинання для заповнення світлових прорізів В, Вт / (кв.м- ° С), слід визначати за формулою

B = --------, (6.3)

1,08Rт

де Rт - Опір теплопередачі заповнення світлового прорізу, що приймається за додатком Г.

6.4 Коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні однорідної зовнішньої захисної конструкції слід приймати рівним коефіцієнту теплозасвоєння матеріалу конструкції s, що приймається за додатком А.

6.5 Коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні багатошарової зовнішньої огороджувальної конструкції необхідно визначати в залежності від теплової інерції шарів конструкції наступним чином.

6.5.1 Якщо теплова інерція першого шару конструкції (рахуючи від внутрішньої поверхні), що визначається за формулою (5.4), D1 > = 1, коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні конструкції слід приймати рівним коефіцієнту теплозасвоєння матеріалу першого шару конструкції s, що приймається за додатком А.

6.5.2 Якщо теплова інерція першого шару огороджувальної конструкції D1 <1, а першого і другого шарів конструкції D1+ D2 > = 1, коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні слід визначати за формулою

R1 - (S1)2 + s2

Yв = -----------------, (6.4)

1 + R1 - s2

де R1, s1, s2 - Те саме, що у формулі (5.4).

6.5.3 Якщо теплова інерція перших n шарів конструкції D1 + D2 + ... + Dn <1, а теплова інерція n + 1 шарів D1 + D2 + ... + Dn + Dn + 1 > = 1, коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні слід визначати за формулою

6.5.4 Якщо який-небудь шар конструкції є неоднорідним, слід визначати середній коефіцієнт теплозасвоєння матеріалів цього шару Sср, Вт / (кв.м- ° С), за формулою

 СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОТЕХНІКА | СНБ 2.04.01-97 | Галузь застосування | Розрахункові умови | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати