На головну

СНБ 2.04.01-97

Rк - Термічний опір огороджувальної конструкції, кв.м- ° С / Вт, визначається: однорідної одношарової - за формулою (5.5), багатошаровою - відповідно до 5.14 і 5.15;

ан - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції для зимових умов, Вт / (кв.м- ° С), що приймається за таблицею 5.7. При визначенні опору теплопередачі внутрішніх огороджувальних конструкцій замість ан слід приймати ав більш холодного приміщення.

Шари конструкції, розташовані між повітряним прошарком, вентильованої зовнішнім повітрям, і зовнішньою поверхнею огороджувальної конструкції, не враховуються.

5.10 Термічний опір багатошарової огороджувальної конструкції з послідовно розташованими однорідними шарами Rк, кв.м- ° С / Вт, слід визначати за формулою

Rк = R1 + R2 + ... + Rn, (5.7)

де R1, R2, ..., Rn - Термічні опори окремих шарів конструкції, кв.м- ° С / Вт, що визначаються за формулою (5.5), і замкнутих повітряних прошарків, що приймаються відповідно до додатка Б.

5.11 Термічний опір багатошарової неоднорідної огороджувальної конструкції Rк, Кв.м- ° С / Вт, необхідно визначати наступним чином:

а) площинами, паралельними напрямку теплового потоку, захисну конструкцію (або частина її) умовно розрізати на ділянки, з яких одні ділянки можуть бути однорідними (одношаровими) - з одного матеріалу, а інші - неоднорідними - з шарів різних матеріалів, і визначити термічний опір конструкції RКа, кв.м- ° С / Вт, за формулою

б) площинами, перпендикулярними напрямку теплового потоку, захисну конструкцію (або частина її, прийняту для визначення RКа) умовно розрізати на шари, з яких одні шари можуть бути однорідними - з одного матеріалу, а інші - неоднорідними - з одношарових ділянок різних матеріалів. визначити термічний

опір однорідних шарів за формулою (5.5), неоднорідних шарів - по формулі (5.8) і термічний опір RКб захисної конструкції - як суму термічних опорів окремих однорідних і неоднорідних шарів - по формулі (5.7);

в) якщо величина RКа не перевищує величину RКб більш, ніж на 25%, термічний опір огороджувальної конструкції необхідно визначати за формулою

RКа + 2RКб

Rк = ------------, (5.9)

г) якщо величина RКа перевищує величину RКб більш, ніж на 25% або захисна конструкція не є плоскою (має виступи на поверхні і ін.), то термічний опір такої конструкції необхідно визначати на підставі розрахунку температурного поля наступним чином:

- За результатами розрахунку температурного поля при розрахункових значеннях температури внутрішнього tв і зовнішнього tн повітря визначити середню температуру, ° С, внутрішньої tвп і зовнішньої tнп поверхонь огороджувальної конструкції і обчислити величину теплового потоку q, Вт / кв.м, по формулі

- Визначити термічний опір конструкції за формулою

 СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОТЕХНІКА | СНБ 2.04.01-97 | Галузь застосування | Розрахункові умови | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати