На головну

СНБ 2.04.01-97

повітря більш холодного приміщення,? t в - приймати для стін і перегородок як для зовнішніх стін, для нижньої поверхні перекриттів - як для покриттів, а для верхньої поверхні перекриттів - як для перекриттів над проїздами.

Таблиця 5.6

-------------------------------------------------- ----------------

|Разность Темпера-|Требуемое опір

| Тур внутрішнього |теплопередаче заполне-

|воздуха і средней|ній зовнішніх світлових

Будинки й приміщення |температури най- |проемов Rт тр, Кв. м- ° С / Вт

| Більш холодної + -----------------------

|пятідневкі обес- |окон і | ліхтарів

| Печінки |балкон - + ---------------

| 0,92, ° С |них |П-про- |зеніт-

| |дверей |разних |них

------------------------ + ----------------- + ------- + ------- + -------

1 Будинки житлові, лікарняні-|Св.25 до 44 включ| 0,39 | - | 0,31

них установ (лікарень, | | | |

клінік, стаціонарів і | "44" 49 "| 0,42 | - | 0,31

госпіталів), диспансерів, | | | |

амбулаторно-поліклініч- | "49 | 0,53 | - | 0,48

установ, роділь- | | | |

них будинків, будинків дитину- | | | |

ка, будинків-інтернатів для| | | |

престарілих та інвалідів, | | | |

загальноосвітніх дет-| | | |

ських шкіл, дитячих садків, | | | |

ясел, ясел-садків (кому-| | | |

комбінату), дитячих будинків і| | | |

дитячих приймальників-рас | | | |

предільника | | | |

| | | |

2 Громадські будівлі, |до 30 включ. | 0,15 | - |0,15

крім зазначених у поз.1, | | | |

виробничі будівлі |св.30 до 49 включ| 0,31 | - |0,31

і приміщення промишленних| | | |

підприємств, за исключе-| "49 | 0,48 | - |0,48

ням приміщень з влажним| | | |

і мокрим режимом | | | |

| | | |

3 Виробничі зда- |до 35 включ. | 0,15 | 0,15 |0,15

ня з сухим або нормаль-|св.35 до 49 включ| 0,31 | 0,15 |0,31

вим режимом | "49 | 0,34 | 0,15 |0,48

| | | |

4 Виробничі зда- |до 30 включ. | 0,15 | 0,15 | -

ня і приміщення гро | | | |

ських будівель з вологим |св. 30 | 0,34 | - | -

або мокрим режимом | | | |

| | | |

5 Виробничі зда- | | | |

ня з розрахунковою відноси | | | |

котельної вологістю внут-| | | |

реннего повітря не более| | | |

50% і з надлишками явного| | | |

тепла, Вт / куб. м: | | | |

св. 23 до 50 |до 49 включ. | 0,15 | 0,15 | -

|св. 49 | 0,31 | 0,15 | -

св. 50 |любая | 0,15 | 0,15 | -

-------------------------------------------------- ----------------

5.8 Опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій (за винятком заповнень прорізів) приміщень з надлишками явної теплоти повинно бути не менше необхідного, що визначається за формулою (5.2).

5.9 Опір теплопередачі огороджувальної конструкції Rт, Кв. м- ° С / Вт, слід визначати за формулою

1 + 1

Rт = ---- + Rк + ----, (5.6)

ав ан

де ав - те саме, що у формулі (5.2);

 СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОТЕХНІКА | СНБ 2.04.01-97 | Галузь застосування | Розрахункові умови | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати