На головну

СНБ 2.04.01-97

Таблиця 5.5

-------------------------------------------------- ------------------

|Расчетний Перепад між темпера

|турой внутрішнього повітря і тим-

|пературой внутрішньої поверхні

Будинки й приміщення |? Tв, ° С

+ ---------------------------------

| Зовнішні | Покриття та |Пере-

| Стіни | горищні |критія

| | Перекриття |над

| | |проез-

| | |дамі,

| | |подва-

| | |ламі І

| | |под-

| | |польямі

----------------------------------- + ----------- + - ----------- + -------

1 Будинки житлові, лікарняних установ-| | |

ний (лікарень, клінік, стаціонарів і| | |

госпіталів), пологових будинків, домов| | |

дитини, будинків-інтернатів для прес-| | |

тарелі та інвалідів; спальні кор | | |

пуса загальноосвітніх дитячих | | |

шкіл; будівлі дитячих садків, ясел, | | |

ясел-садків (комбінатів), дитячих | | |

будинків і дитячих приймальників-розбраті | | |

подільників | 6 | 4 | 2

| | |

2 Будинки диспансерів і амбулатор- | | |

но-поліклінічних установ; | | |

навчальні будівлі загальноосвітніх | | |

дитячих шкіл | 6 | 4,5 | 2,5

| | |

3 Громадські будівлі, крім ука- | | |

занних в поз.1 і 2, виробничих | | |

динки промислових підпри- | | |

тий, за винятком приміщень з | | |

вологим або мокрим режимом | 7 | 5,5 | 2,5

| | |

4 Виробничі будівлі з сухим |tв-tр, але |0,8 (tв-tр), | 2,5

режимом |не більш 10|но не більше 8|

| | |

5 Виробничі будівлі з нор |tв-tр, але |0,8 (tв-tр), | 2,5

ною режимом |не більше 8 |но не більше 7|

| | |

6 Виробничі будівлі й п-| | |

ня громадських будівель з вологим і| | |

мокрим режимом | tв-tр |0,8 (tв- tр) | 2,5

| | |

7 Будинки картоплі-і овощефрукто- | | |

сховищ | tв-tр | tв-tр | 2,5

| | |

8 Виробничі будівлі з ізбит- | | |

ками явною теплоти більше 23 Вт / куб.| | |

м і розрахункової відносній вологості | | |

ністю внутрішнього повітря не более| | |

50% | 12 | 12 | 2,5

-------------------------------------------------- ----------------

Примітки

1 tв - то ж, що і у формулі (5.2).

2 tр - температура точки роси, ° С, при розрахункових температурі і відносній вологості внутрішнього повітря. Для будівель картоплі-і овощефруктохраніліщ температуру точки роси слід визначати по максимально допустимим розрахунковим значенням температури і відносної вологості внутрішнього повітря.

-------------------------------------------------- ----------------

Опір теплопередачі заповнень зовнішніх світлових прорізів в приміщеннях з надлишками явної теплоти Rт повинно бути не менше необхідного опору теплопередачі Rт тр, наведеного в таблиці 5.6.

5.7 Опір теплопередачі внутрішніх огороджувальних конструкцій (стін, перегородок, перекриттів) між приміщеннями з нормованою температурою повітря при різниці температур повітря в цих приміщеннях більше 6 ° С Rт повинно бути не менше необхідного опору теплопередачі Rт тр, що визначається за формулою (5.2).

При визначенні необхідного опору теплопередачі внутрішніх огороджувальних конструкцій у формулі (5.2) слід приймати: n = 1, замість tн - розрахункову температуру

 СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОТЕХНІКА | СНБ 2.04.01-97 | Галузь застосування | Розрахункові умови | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 | СНБ 2.04.01-97 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати