Формула Тейлора для функцій двох змінних | Завдання для самостійної роботи | Екстремум функцій багатьох змінних | Завдання для самостійної роботи | Найбільше і найменше значення функції | умовний екстремум | Завдання для самостійної роботи | А) Випадок однієї незалежної змінної | Завдання для самостійної роботи. | Б) Випадок двох незалежних змінних |

загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання для самостійної роботи.

  1. I. допоміжних роботах.
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. II. Практичні завдання для контрольної роботи
  4. II. УЗ генератор. Принципи його роботи.
  5. III. Вимоги до структури випускної кваліфікаційної роботи.

1.Вводячи нові незалежні змінні и  , Вирішити рівняння:

1)  , якщо и

2)  , якщо и

3)  , якщо и

2.беручи и  за нові незалежні змінні, перетворити рівняння  , якщо и

3. Перетворити до полярних координат  наступні диференціальні вирази:

1)

2)

3)

4. прийнявши и  за нові незалежні змінні, перетворити наступні рівняння:

1)  , якщо и

2)  , якщо и

5.Показати що оператор Лапласа  в полярних координатах набуває вигляду .

література

1. Л. Д Кудрявцев. Математичний аналіз: У 2 т.-М .; Вища. школа, Т.1, 1970.

2. Л. Д Кудрявцев. Математичний аналіз: У 2 т.-М .; Вища. школа, Т.2, 1970

3. Б. П Демидович. Збірник завдань і вправ з математичного аналізу. -М.: Наука, 1976.

4. Г. Н Берман. Збірник завдань по курсу математичного аналізу. -М.: Наука, 1976.Приклад 6. Перетворити хвильове рівняння | C Універсальна еволюція
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати