На головну

Список умовних скорочень

  1. Amp; СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  2. I. Список теоретичних питань до ЗАЛІКУ
  3. II-й тип умовних речень
  4. III-й тип умовних речень.
  5. IV. Список нормативних актів і літератури
  6. Б) Список додаткової літератури
  7. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
 БЛ- лікарняний лист
 ВБ- вібраційна хвороба
 ВСД - вегетативно-судинна дистонія
 ВСП- вегетативно-сенсорна поліневропатія
 Вт-Вібротестер
 МСЕ - медико-соціальна експертиза
 ІВЧ- вимірювач вібраційної чутливості
 ЛБ - променева хвороба
 ЛПУ- лікувально-профілактичні установи
 НСТ - нейросенсорна туговухість
 ПАДС- периферичний ангіодістоніческій синдром
 ПДУ- гранично допустимий рівень
 ПМО- періодичні медичні огляди
 Профмаршрут- професійний маршрут
 РВГ- реовазография
 РЕГ- реоенцефалографія
 СВЧ - надвисокі частоти
 ДБЛ- доплатного лікарняний лист
 УФО- ультрафіолетової опромінення
 ЦНС-центральна нервова система
 ЕКГ-електрокардіографія
 ЕМГ електроміографія
 ЕМІ - електромагнітні випромінювання
 Відлуння ЕЕГ Ехо електроенцефалографія

Передмова

У Республіці Татарстан чисельність працюючого населення становить понад 1,21 млн. Чоловік, в т. Ч понад 420 тис. Осіб складали жінки. Близько 300 тис. Працівників мають контакт з шкідливими і небезпечними речовинами і виробничими чинниками, в тому числі 103 тис. Жінок. 60,5 тис. Осіб працюють в умовах, що не відповідають вимогам санітарних норм, що становить 20% від чисельності осіб, що піддаються впливу несприятливих факторів, в тому числі 19,7 тис. Жінок (19,2%).

Найбільше число осіб, що працюють в умовах, що не відповідають санітарним нормам, спостерігалося в 2002 р в таких галузях як: сільське господарство (13,9 тис. Осіб), автомобільна промисловість (7,8 тис. Осіб), хімія і нафтохімія (7 , 7 тис. чоловік), авіабудування (5,0 тис. осіб), нафтогазодобування (3,3 тис. осіб), електроенергетика (3,2 тис. осіб), будівництво (2,6 тис. осіб) і ін.

В умовах впливу шуму працюють більш 62,8 тис. Осіб. Провідними галузями є сільське господарство, нафтовидобуток, нафтохімія, автомобільна промисловість і ін.), В умовах впливу вібрації - понад 40,0 тис. Осіб (підприємства авіаційної та суднобудівної промисловості).

За даними санітарної служби не відповідали гігієнічним нормам робочі місця за окремими фізичних факторів (табл.1). Зберігається високий відсоток робочих місць з перевищенням санітарно-гігієнічних нормативів шуму, вібрації. У 2001-2002 рр. відзначається зменшення числа робочих місць з перевищенням гранично допустимого рівня (ГДР) електромагнітного випромінювання, освітленості. Погіршуються параметри мікроклімату.

Таблиця 1

Чисельність робочих місць, що не відповідають гігієнічним нормативам по фізичних факторів в РТ за 1997-2002 рр. (В%)

 рік  шум  вібрація  ЕМІ  мікроклімат  освітленість
 40,9  25,8  29,2  15,6  24,6
 28,1  14,8  33,1  19,4  22,5
 27,3  16,1  31,4  14,1  20,5
 26,3  18,6  34,2  15,0  21,0
 34,4  32,5  24,6  16,9  18,9
 28,0  31,3  20,9  18,6  17,9

Санітарно-гігієнічна характеристика промислових об'єктів підтверджує несприятливу ситуацію з охороною здоров'я трудящих.

Число об'єктів 3 групи (найбільш неблагополучні), незважаючи на їх послідовне скорочення, залишається високим і становить в 2002 р 22% (2001 - 22,2%, 2000 - 24,6%, 1999 - 25,8%, 1998 - 29 , 1%, 1997 - 32,8%). На частку ж об'єктів 1 групи (благополучні) припадає 30,7%.

Як і раніше найбільш несприятливими є умови праці в сільському господарстві (50,2% об'єктів III групи), на об'єктах Спецстроя (21,6%), електроенергетики (23,6%), в промисловості будівельних матеріалів (26,0%), авіаційної промисловості (35,7%) і ін.

Незадовільними залишаються умови праці в агропромисловому комплексі. Загальна кількість працівників, які мають контакт з шкідливими речовинами і виробничими чинниками по цій галузі становлять 90 тис. Чоловік, в т. Ч 30 тис. Жінок. В умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам 14,0 тис., В т. Ч більше 4,0 тис. Жінок.

На об'єктах агропромислового комплексу не працюють або відсутні системи вентиляції, недостатньо теплозабезпечення виробничих і санітарно-побутових приміщень. В умовах несприятливого мікроклімату працюють понад 9,5 тис. Осіб, з них 4 тис. Жінок. Важкою фізичною працею зайнято більш 40 тис. Чоловік, в т. Ч 17,8 тис. Жінок. Питання механізації трудомістких процесів в сільському господарстві вирішуються вкрай повільно. Кожне третє робоче місце в агропромисловому комплексі, з числа обстежених санітарною службою у 2002 році, не відповідає по гігієнічним нормам по шуму, вібрації, кожне четверте місце - по мікроклімату, освітленості. Більше 50% осіб, зайнятих важкою фізичною працею в Республіці Татарстан трудяться в сільському господарстві.

У структурі професійної патології Республіки Татарстан в 1993-2002 рр. найбільш поширеними були захворювання від впливу фізичних факторів. Так, вібраційна хвороба становила 33%, нейросенсорна туговухість - 28%.

Мал. 1. Структура професійних захворювань в

Республіці Татарстан За 1993-2002 рр. (В%)


Професійні захворювання про впливу фізичних факторів в РТ становлять 69,9% від загальної кількості професійних захворювань.

У структурі професійної захворюваності від впливу фізичних факторів виробничого середовища перше місце займає вібраційна хвороба від загальної та локальної вібрації - 50,7% (табл. 2). Питома вага нейросенсорної приглухуватості трохи нижче і становить 48,4%. Інші форми профзахворювань від впливу фізичних факторів зустрічаються відносно рідко: вплив ЕМП радіодіапазону - 19 випадків, вплив лазерного випромінювання (вегето-сенсорна полінейропатія верхніх кінцівок) - 1 випадок, кесонна хвороба - 1 випадок.

Таблиця 2

Структура професійних захворювань

від впливу фізичних факторів в Республіці Татарстан

в (абс. Чис. і%)

 нозологічна форма  число захворювань
 Абс. число %
 Захворювання від впливу фізичних факторів, всього
 вібраційна хвороба  50,72
 нейросенсорна туговухість  48,41
 вплив ЕМІ  0,78
 Вплив лазерного випромінювання  0,04
 Декомпрессионная (кесонна) хвороба  0,04

Висока поширеність віброшумовой патології пояснюється великою кількістю підприємств авіаційної та машинобудівної промисловості в республіці.

Згідно зі списком професійних захворювань виділяють наступні нозологічні форми (табл.3) .:

...


Таблиця 3Професійні захворювання від впливу фізичних факторів / Н. Х. Аміров, З. М. Берхеева, Р. В. Гаріпова, Н. Н. Мазитова - Казань: КДМУ, 2004. - с. | Професійні захворювання, пов'язані з впливом фізичних факторів

вібраційна хвороба | Вібраційна хвороба від впливу локальної вібрації | Вібраційна хвороба від впливу загальної вібрації | Професійна нейросенсорна туговухість | Радіодіапазону надвисоких частот | монохроматичних випромінювань | Впливі лазерного випромінювання | Поліневропатія (вегетативно-сенсорна) верхніх кінцівок при контактної передачі ультразвуку на руки | Електроофтальмія від інтенсивного ультрафіолетового випромінювання | Захворювання, пов'язані з впливом іонізуючого випромінювання здійснюватиме |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати