На головну

Продовження додатка 3

5. Перелік питань, що підлягають розробці, або короткий зміст дипломного проекту:

анотація

Список використаних скорочень

Вступ

1. Аналітична частина

1.1 Аналіз методів підвищення продуктивності корпоративної мережі за допомогою засобів діагностики і адміністрування

Порівняльний аналіз існуючої і планованої конфігурації корпоративної мережі підприємства

1.3 Технічне завдання на підготовку техніко-комерційної пропозиції по модернізації мережі

2. Проектна частина

2.1 Вибір технічних засобів для реорганізації мережі

Оцінка підвищення продуктивності мережі

2.3 Технічна підтримка та сервісне обслуговування мережі

2.4 Оцінка надійності функціонування обладнання мережі

3. Економічна частина

3.1 Визначення трудомісткості робіт

3.2 Розрахунок витрат

3.3 Оцінка економічної ефективності проекту

висновок

Список використаних джерел

додатки

6. Перелік ілюстративного матеріалу:

 1)
 2)
 3)
 4)
 5)
 6)

7. Консультанти з дипломного проекту:

1. Аналітична частина проекту -

(Уч. Ступінь, звання, прізвище, в.о.)

2. Проектна частина проекту -

(Уч. Ступінь, звання, прізвище, в.о.)

3. Економічна частина проекту - (Уч. Ступінь, звання, прізвище, в.о.)

8. Дата видачі завдання «___» _______ 20__ р

керівник

(Уч. Ступінь, звання, прізвище, в.о.)

9. Завдання прийняв до виконання «___» _______ 20__ р

Підпис студента ___________________________________
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ | додаток 4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати