На головну

Постановка задачі

Перш за все, завдання повинна бути сформульована словесно, Причому формулювання повинна бути короткою і однозначною, наприклад:

· «Розробити систему класифікації чинників, що впливають на конкурентоспроможність продукції, що випускається»

· «Дослідити вплив зовнішнього середовища на конкурентоспроможність продукції, що випускається».

Далі слід провести фінітізацію завдання, тобто приблизно описати очікуваний результат.

3.2. побудова завдання передбачає:

· стратифікацію, тобто розчленовування завдання на подвопроси з метою виявити її структуру;

· композицію, тобто впорядкування питань за логікою і змістом;

· локалізацію, тобто обмеження поля вивчення відповідно до можливостей дослідника і вимогами дослідження, відділення відомого від невідомого.

3.3. оцінка завдання передбачає:

· кондіфікацію тобто виявлення всіх умов для вирішення завдання, в тому числі методів, засобів, прийомів, методик;

· інвентаризацію, тобто перевірку наявності можливостей і передумов, необхідних для вирішення задачі;

· когніфікацію, тобто з'ясування ступеня вивченості проблеми, співвідношення відомого і невідомого в тій інформації, яка буде використовуватися для вирішення завдання;

· кваліфікацію, тобто віднесення завдання до певного типу (оціночні завдання, що моделюють завдання, концептуальні завдання);

· варіантізацію, тобто вироблення установок на можливість заміни будь-якого питання іншим і пошуку альтернатив для всіх питань проблеми.

3.4. обгрунтування завдання передбачає:

· конектізацію, тобто встановлення ціннісних, змістовних і генетичних зв'язків даного завдання з іншими;

· актуалізацію, тобто приведення доводів на користь реальності проблеми, її постановки і рішення (оцінка актуальності: завдання актуальна, тому, що ...);

· компрометацію, тобто висування якомога більшої кількості заперечень проти завдання.

3.5. позначення завдання передбачає:

· експлікацію, тобто визначення понять;

· перекодування, тобто переклад проблеми на інший, науковий або повсякденній мові;

· интимизацияпонять, тобто словесна нюансування виразів завдання і підбору понять, найбільш точно фіксують зміст завдання.

Формування завдання дослідження означає всебічне обмірковування завдання і досягнення повної ясності того, що належить зробити досліднику, з використанням яких методів і засобів; іншими словами, формування технології та логіки дослідження.

На даному етапі магістрант формує об'єкт і предмет дослідження.

Об'єкт дослідження - Це деяка сукупність сутностей, процесів або явищ, що породжують проблемну ситуацію і обраних для її вивчення.

Наприклад, якщо в рамках майбутньої ВКР і справжньою НДР передбачається дослідити конкурентоспроможність продукції підприємств НГХК (завдання дослідження), то об'єктом дослідження буде виробничо-комерційна діяльність підприємств НГХК.

тоді предметом дослідженнябуде сукупність критеріїв і показників, що характеризують можливості підприємств НГХК створювати конкурентоспроможну продукцію. Тобто предмет дослідження - це частина об'єкта дослідження, будь-яка його сторона.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 2 | Всі ці матеріали студент обговорює зі своїм науковим керівником для затвердження теми науково-дослідної роботи 2 і майбутньої бакалаврської ВКР.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати