Головна

ВЕДЕННЯ ЗАПИСІВ У ПРОЦЕСІ ЧИТАННЯ

Існують такі основні форми записів: виписки, план, тези, конспект.

 виписки  план  тези  конспект
 Найбільш проста форма - виписки. Це або дослівне відтворення найбільш важливих положень книги, характерних фактів, цифр, таблиць і схем, або короткий виклад інформації. Гідність виписок полягає в точності відтворення тексту книги, в зручності використання в подальшій роботі, в накопиченні теоретичного і фактичного матеріалу. Виписки корисні для швидкої мобілізації своїх знань. Виписувати з тексту потрібно ті місця, в яких міститься найголовніше, суть питання. Виписка є складовою частиною тез і конспекта.Випіскі слід робити на спеціальних картках або аркушах паперу однакового формату, найкраще на одному боці аркуша. При оформленні виписок потрібно точно і чітко переписати вихідні дані книги, вказати сторінку. Зберігають виписки зазвичай за темами, в окремих папках або конвертах.  План-це перелік питань, що розглядаються в творі і розкривають логіку автора. Є два способи складання плану. Один з них - робота над ним по ходу читання. Інший - складання плану після ознайомлення з книгою, що дозволяє підсумувати роботу. План може бути простим і розгорнутим. На відміну від простого, який дає уявлення про зміст прочитаного, розгорнутий план не тільки містить перерахування питань, а й розкриває основні ідеї твору, може включати витяги з нього.  Тези - це стислий виклад думки книги. Тези складаються після ознайомлення з усією книгою або окремою главою. Цінність їх полягає в тому, що в процесі їх складання читач виокремлює і легко, без спеціальних зусиль, запам'ятовує основні твердження і висновки автора, логічну структуру тексту. Систематична робота по складанню тез досліджуваних книг є найважливішою умовою розвитку логічного мислення студентів, вироблення у них навичок правильного оформлення своїх думок.  Найбільш досконалою і найбільш складною формою записи є конспект запис, в якій виділяється найосновніше в книзі, узагальнюються в коротких, чітких формулюваннях найважливіші теоретичні положення. Конспектування допомагає виробити вміння логічного аналізу тексту і чіткого формулювання основних ідей книги.Слово «конспект» в перекладі з латинської означає нарис або огляд того чи іншого питання. У конспекті в стислому вигляді міститься вся основна теоретична і фактична інформація, все цінне, що укладено в досліджуваної кніге.Ізученіе студентських конспектів показує, що нерідко студенти процес конспектування підміняють вибірковим переписуванням тексту. Така робота забирає багато часу і сил і позбавляє студента найважливіших результатів справжнього конспектування: чіткого розуміння і міцного запам'ятовування інформації, формування основних інтелектуальних умінь, розвитку стилю мовлення. Конспект, який не є підсумком логічного аналізу тексту книги, як правило, малопридатний і в майбутньому, для відтворення запису, для огляду інформації з тієї пли іншої проблеми в процесі написання реферату, курсової роботи.

 Для цього треба дотримуватися таких умов. | ОФОРМЛЕННЯ конспект

Вступ | КУЛЬТУРА ЧИТАННЯ | Що не вміють правильно організувати свою роботу. | СПОСОБИ ЧИТАННЯ | ЗАКОНОМІРНОСТІ ЧИТАННЯ | З важливих навичок раціонального читання. | Позначки при читанні і вкладні листи | СЛОВА-ОРІЄНТИР | Корисно використовувати наступну систему прийомів осмислення тексту. | заучування напам'ять |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати