На головну

Загальні положення про курсовий проект

МЕТОДИЧНІ РЕКОРМЕНДАЦІІ

За виконання курсових проектів з дисципліни

«Управління інформаційними ресурсами»


Загальні положення про курсовий проект

Курсовий проект - одна з форм контролю, прищеплення і вдосконалення практичних навичок роботи (поряд з іспитами, заліками, контрольними роботами і т. Д.) Студентів з дисциплін кафедри інформаційно-обчислювальних систем.

При виконанні курсового проекту студент повинен продемонструвати: практичні навички роботи з персональним комп'ютером, вміння аналізувати літературні дані, робити обґрунтовані висновки і пропозиції. Захист курсового проекту проводиться з демонстрацією рішення задачі на комп'ютері. За результатами курсового проектування складається звіт, який включає опис всіх етапів роботи, і додатки, включають роздруківки коду машинної реалізації завдання з докладними коментарями.

Тема курсового проекту (індивідуальне завдання) обирається студентом на основі затвердженого кафедрою примірного переліку тем за відповідною навчальної дисципліни; виконується робота під керівництвом викладача кафедри, якого призначає завідувачем кафедрою в якості наукового керівника.

Студент має право самостійно сформулювати тему безвідносно до приблизного переліку і обов'язково, узгодити її з науковим керівником. Слід мати на увазі, що на одну навчальну групу не допускається виконання однакових по темі проектів. У разі однакового змісту робіт до захисту допускається робота вибір теми, якої був зроблений студентом раніше на підставі дати зазначеної в заяві. Тому перш ніж вибирати тему студент повинен ознайомитися з уже поданими на кафедру заявами і переконатися, що на обрану ним тему немає раніше поданої заяви.

Студент після вибору теми проекту пише заяву за встановленою формою (Додаток №1) на ім'я завідувача кафедри. Заява має бути віддано лаборанту кафедри в навчальний корпус №1 Саранського кооперативного інституту кабінет № 304 за адресою: м Саранськ, вулиця Транспортна д. 17.

Протоколом засідання кафедри затверджуються теми курсових проектів і наукові керівники (за розпорядженням завідувача кафедри). Після цього зміна теми допускається лише як виняток і тільки за погодженням з керівником і завідувачем кафедри.

ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ курсового ПРОЕКТУВАННЯ

У курсовому проекті розробляється і вирішується на комп'ютері завдання користувача. Він виконується відповідно до індивідуального завданням. здійснюється постановка і алгоритмізація задачі, розробка контрольного прикладу и машинна реалізація завдання.

У процесі курсового проектування виконуються наступні етапи роботи.

- Опис предметної області: перелік документів, обмеження, функції, які повинні бути реалізовані.

- Виконання постановки задачі з визначенням вхідних документів, що містять необхідну нормативно-довідкову і оперативно-облікову інформацію, а також форми вихідних документів з результатами рішення задачі на комп'ютері. Студент може розробити свої форми вхідних документів, що враховують особливості вирішення завдання на комп'ютері.

- Розробка вихідних даних контрольного прикладу та їх кодів для налагодження і демонстрації розв'язання задачі на комп'ютері.

- Здійснення алгоритмізації завдання, включаючи введення і накопичення оперативно-облікових даних з первинних документів, обробку даних і видачу звіту з результатами рішення задачі.

- Реалізація завдання за допомогою засобів, орієнтованих на кінцевого користувача: запити, екранні форми, звіти, макроси, стандартні програми. Екранні форми введення і коригування даних повинні відповідати структурі первинних документів. Конкретні типи документів, за якими мають бути спроектовані екранні форми, вказуються в тексті індивідуального завдання.

- Створення діалогового додатки користувача, що об'єднує всі процеси, пов'язані з вирішенням завдання: введення даних, коригування, виконання запитів, висновок звітів на екран і друк, експорт і імпорт даних з документів, розроблених в інших додатках. Діалог містить меню, а також повідомлення, підказки та питання для управління ходом виконання.

 Внесок в розвиток медицини | ТЕРМІНИ ЗДАЧІ ТА ЗАХИСТУ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати