На головну

проектна частина

2.1 Дерево розмов системи - "Користувач Internet"


2.2 Схема сценарію діалогу - "Користувач Internet"

 
  
 2.3 Схема роботи системи - "Користувач Internet"


 
 


 
 


2.4 Схема даних системи - "Користувач Internet"

 
 

 3. Результат
 3.1 Таблиця Internet
 № п / п  Тема пошуку  запит  об'єкт BINT  коментар аналітика
 ім'я об'єкта  Анотація по об'єкту  Адреса BINT
 
 книги:          
 1.1  наукові  Наукова література Загальна Теорія Систем  Заліковка  Конспект лекцій  http://www.zachetka.ru/referat/downl=32180  Лекції на тему: "Основи теорії систем і системний аналіз"
 1.2  підручники  Завантажити підручник з загальної теорії Систем  Files  Файлообмінник.  http://www.zipsites.ru/books/sist_analiz/  Є необхідна теорія по курсу Загальна Теорія Систем і деяка інформація по Системному Аналізу
 Проект "Інтелектуальні розваги"  Освітньо-розважальний ресурс. (Загальна теорія систем (Месарович М., Такахара Я.))  http://log-in.ru/books/obshaya-teoriya-sistem-mesarovich-m-takakhara-ya-nauka-i-obrazovanie/  У книзі розглядаються проблеми, пов'язані з введенням поняття стану системи, з керованістю і товарність системи, з можливостями її структурної декомпозиції. Обговорюються також проблеми стійкості і можливості використання апарату теорії категорій.
 1.2  підручники  Теорія Систем і Системний Аналіз  Тwirpx  Файлообмінник. (Навчально-методичний комплекс. - М .: Изд. Центр ЕАОІ, 2010. - 303 с.)  http://www.twirpx.com/file/1083585/  Підручник складається з керівництва і навчального посібника з курсу. Дати практичні навички з використання програмних і комп'ютерних засобів управлінцям всіх видів підприємств і організацій, що розглядаються у системі темному аспекті.
 1.3  Популярні  Статті Загальна Теорія Систем  Vikent  Портал, присвячений вивченню діяльності геніальних людей. (Назва статті: Народження «Загальної теорії систем» в інтерпретації А. А. Крушанова "  http://vikent.ru/enc/6104/  У даній статті можна дізнатися цікаві історичні подробиці становлення загальної теорії Систем.
 1.3  Популярні  Статті Системний Аналіз  Персональна сторінка  Програміст, який на своїх «персональних сторінках» розміщує навчальні, методичні, освітні і пізнавальні матеріали про системний аналіз та суміжних областях  http://victor-safronov.narod.ru/systems-analysis/glossary/systems-analysis.html  У даній статті можна знайти інформацію про поняття і сутності Системного Аналізу, його застосуванні в різних країнах. Зрозуміло описані методологічні засоби, що застосовуються при вирішенні проблем за допомогою системного аналізу.
 Формальні методи функціонального моделювання систем  Формальні методи функціонального моделювання систем  Талгар  Комерційна компанія (мається корисна інформація по темі)  www.talgar.ru/Articles/Base/ks99/Teleckomce/engineer/engineer.doc  У документі можна знайти дуже багато корисної інформації, серед якої буде опис формальних методів функціонального моделювання та оцінка по кожному з них.
 Формальні методи структурного моделювання систем  Структурне моделювання систем  портал АСУ  Сайт одного з університетів. (Презентація на тему: "Структурний підхід до моделювання систем")  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YFYvu9fjeVsJ:asu.ugatu.ac.ru/p_library.php%3Fonget%3D1%26getdirect%3D65%26getfile%3Didef0.ppt+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=opera  Презентація присвячена таким питанням, як: сутність структурного підходу; основні принципи структурного підходу; сутність методології функціонального моделювання і багатьом іншим.
 Програмні засоби структурного моделювання  Програмні засоби структурного моделювання  Конспект-Online  Освітній ресурс (Засоби структурного моделювання)  http://webkonspect.ru/?room=profile&id=1382&labelid=14417  Докладно описані програмні засоби функціонального і структурного моделювання. Є замальовки, діаграми, що представляють дані поняття.
 Програмні засоби функціонального моделювання систем
 6.1  система  система це  вікіпедія  вільна енциклопедія  http://ru.wikipedia.org/wiki/Система  Дається визначення системи: Система - це безліч елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, яке утворює певну цілісність, єдність.
 6.2  Модель  модель це  вікіпедія  вільна енциклопедія  http://ru.wikipedia.org/wiki/Модель  Дається визначення моделі: Модель - це система, дослідження якої служить засобом для отримання інформації про іншу систему, це спрощене уявлення реального пристрою і / або протікають в ньому процесів, явищ.
 6.3  моделювання  моделювання це  вікіпедія  вільна енциклопедія  http://ru.wikipedia.org/wiki/Моделирование  Дається визначення моделювання: Моделювання - це дослідження об'єктів пізнання на їх моделях; побудова і вивчення моделей реально існуючих об'єктів, процесів або явищ з метою отримання пояснень цих явищ, а також для передбачення явищ, що цікавлять дослідника.
 6.4  Системний аналіз  Системний аналіз це  вікіпедія  вільна енциклопедія  http://ru.wikipedia.org/wiki/Системный_анализ  Дається визначення: Системний аналіз - це науковий метод пізнання, що представляє собою послідовність дій по встановленню структурних зв'язків між змінними або елементами досліджуваної системи
 6.5  Прийняття рішення  Що таке прийняття рішення  Розвиток малого бізнесу в Санкт-Петербурзі  Крім усього іншого, є корисна інформація по темі  http://www.spb-mb.ru/index.php?page=22  Прийняття рішень - це особливий вид людської діяльності, спрямований на вибір способу досягнення поставленої мети.
 6.6  управління системою  Управління системою що це значить  вікіпедія  вільна енциклопедія  http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления  Система управління - систематизований (строго певний) набір засобів збору відомостей про підконтрольний об'єкт і засобів впливу на його поведінку, призначений для досягнення певних цілей.
 6.7  класи систем  класи систем  Мarket-pages  Інформаційний бізнес-портал  http://www.market-pages.ru/infur/5.html  На сторінці є цілком доступна картинка, що зображає класи систем і розшифровку кожного з них.
 6.8  проектування систем  Що значить "проектування систем"?  IT Shop  Інтернет-магазин (В архіві є корисна інформація)  www.interface.ru  Є інформація про те, що саме відбувається на етапі проектування системи.
 6.9  інформація  інформація це  Інформатика  Електронний підручник  www.book.kbsu.ru  Інформація - це відомості про об'єкти і явища навколишнього середовища, їх параметри, властивості і стан, які зменшують наявну про них ступінь невизначеності, неповноти знань (Н. В. Макарова); Інформація - це заперечення ентропії (Леон Брілюена)
 6.10  Інформаційні технології  Інформаційні технології це  вікіпедія  вільна енциклопедія  http://ru.wikipedia.org/wiki/Информационные_технологии  Інформаційні технології - це широкий клас дисциплін та галузей діяльності, що відносяться до технологій створення, збереження, управління і обробки даних, в тому числі із застосуванням обчислювальної техніки. Останнім часом під інформаційними технологіями найчастіше розуміють комп'ютерні технології.
 6.11  цільове моделювання  Цільове моделювання це  FINANALIS  проект  http://www.bupr.ru/vm/?leaf=vm_8.htm  Цільове моделювання - засіб планування фінансової діяльності, яке дозволяє досягати значення цільового показника через підбір декількох визначальних параметрів.
 6.12  Імітаційне моделювання  Імітаційне моделювання це  вікіпедія  вільна енциклопедія  http://ru.wikipedia.org/wiki/Имитационное_моделирование  Імітаційне моделювання - це метод дослідження, при якому вивчається система замінюється моделлю, з достатньою точністю описує реальну систему, з якої проводяться експерименти з метою отримання інформації про цю систему.
 6.13  інтерполяція  інтерполяція це  Академік  Словники та енциклопедії  http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/5397  Оцінка значення невідомої величини, що знаходиться між двома точками ряду відомих величин. Наприклад, знаючи показники населення країни, отримані при проведення перепису населення, що проводилася з інтервалом в 10 років, можна шляхом інтерполяції визначити чисельність населення в будь-який проміжний рік.Що таке Internet і його формальне подання | Screen Internet
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати