Інформатика - область людської діяльності, пов'язана з | O побудова повних і несуперечливих моделей ІС | O системи підтримки прийняття рішень | O семантичний, який обумовлений значеннями елементів, складових інтерфейс. | Приклади забезпечують предметних технологій - | Інформація необхідна людині (суб'єкту) для | OLTP (OnLine Transaction Processing) - це | O Безпека | O Речові з плаваючою точкою; | O бібліографічного-реферативні |

загрузка...
загрузка...
На головну

Дані про об'єкти, події та процеси - це

?вміст баз знань

?Необроблені повідомлення, що відображають окремі факти, процеси, події

?попередньо оброблена інформація

?повідомлення, що знаходяться в сховищах даних.

Зв'язки, коли одна і та ж запис може входити в стосунки з багатьма іншими записами називають:

?"один до одного"

?"Один до багатьох"

? "Багато до багатьох"

?"Багато до одного"

Зв'язки, коли одна і та ж запис може входити в стосунки тільки з одним записом називають:

"один до одного"

?"Один до багатьох"

?"Багато до багатьох"

?"Багато до одного"

Термін «інформатизація суспільства» позначає ...

?Цілеспрямоване і ефективне використання інформації в усіх областях людської діяльності на основі сучасних інформаційних та комунікаційних технологій

?збільшення надлишкової інформації, що циркулює в суспільстві

?збільшення ролі засобів масової інформації в житті суспільства

?вивчення інформатики у всіх навчальних закладах країни

?організацію вільного доступу кожної людини до інформаційних ресурсів, накопичених людської цивілізації

Багатовимірні схеми даних в інформаційній системі бувають наступних видів:

o схема «зірка»

oсхема «сніжинка»;

o схема «крапля»;

o схема «сузір'я».

Що означає - систематизоване (структуроване) сховище інформації?

База даних

?сховище

?склад інформації

база

В яких випадках, і з якою метою створюються бази даних?

?Коли необхідно відстежити, проаналізувати і зберігати інформацію за певний період часу

?Для зручності набору тексту

?Коли необхідно швидко знайти будь-який файл на комп'ютері

?Коли вінчестер комп'ютера має невеликий розмір вільної пам'ятіСукупність дій зі строго визначеними правилами виконання | Створення бази даних завжди починається
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати