На головну

Приклади забезпечують предметних технологій -

?операційна система

?Парус

?1С

?Project Expert

?Outlook Express

?переміщення даних

Інформаційна технологія включає

?Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів для обробки даних

?технології спілкування з комп'ютером

?технології обробки даних на ЕОМ

?технології створення та надсилання даних

?технології опису інформації

Пакетна технологія - це ...

?робота в реальному часі

?робота в режимі поділу часу

?Виконання програми без втручання користувача

?інтерактивна технологія

?спосіб об'єднання даних в пакет

Інформатизація суспільства призводить до таких наслідків:

?Вільному доступу кожної людини до будь-яких джерел інформації

?утруднення переміщень людини по земній кулі

?Віддаленого обміну інформацією

?Тиражування професійних знань за допомогою інформаційних технологій

?Формування світового ринку знань

Розрахунки можна виконати за допомогою таких інформаційних технологій, як ...

?Електронна таблиця

?мережева

?предметна

?гіпертекстова

?графічнаO семантичний, який обумовлений значеннями елементів, складових інтерфейс. | Інформація необхідна людині (суб'єкту) для

O системи управління базами даних | Інформаційний процес-це ... | Відзначте прийняті поняття інформації | Класифікація ІС за масштабом здійснюється на групи | Інформаційно-довідкові системи | O графічні | Відзначте правильне висловлювання | Інформатика - область людської діяльності, пов'язана з | O побудова повних і несуперечливих моделей ІС | O системи підтримки прийняття рішень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати