Головна

O системи підтримки прийняття рішень

oсистеми для проведення складних математичних обчислень

oекономічні системи

oбухгалтерські системи аналізу

За сферою застосування ІС поділяються на

O інформаційно-довідкові

O офісні

oекономічні

oприкладні

транзакція це

передача даних

обробка даних

?Сукупність операцій

?Перетворення даних

?чергу виконання операцій

Складання кошторису і бюджету проекту, визначення потреби в ресурсах, розробка календарних планів і графіків робіт відносяться до фази

?Підготовки технічної пропозиції

?концептуальної

?проектування

?розробки

Збір вихідних даних та аналіз існуючого стану, порівняльна оцінка альтернатив відносяться до фази

?концептуальної

?підготовки технічної пропозиції

?проектування

?розробки

Найбільш часто на початкових фазах розробки ІС допускаються

?Помилки у визначенні інтересів замовника

?неправильний вибір мови програмування

?неправильний вибір СУБД

?неправильний підбір програмістів

Відповідно до стандарту ISO / IEC 12207, структура життєвого циклу ІС складається з процесів

O основних процесів життєвого циклуO побудова повних і несуперечливих моделей ІС | O семантичний, який обумовлений значеннями елементів, складових інтерфейс.

Персональний комп'ютер відноситься до класу ... | При виписці документів на ПЕОМ попередньо ... | O системи управління базами даних | Інформаційний процес-це ... | Відзначте прийняті поняття інформації | Класифікація ІС за масштабом здійснюється на групи | Інформаційно-довідкові системи | O графічні | Відзначте правильне висловлювання | Інформатика - область людської діяльності, пов'язана з |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати