На головну

O графічні

oмультимедійні

Інформація - це:

?факти або ідеї, виражені в формалізованому вигляді, що забезпечує можливість їх зберігання, обробки і передачі;

?Відомості про об'єкти і явища навколишнього середовища, їх параметри, властивості і стан, які зменшують наявну про них ступінь невизначеності, неповноти знань;

?відомості про об'єкти, виражені в зрозумілій для людини формі;

?параметри і характеристики, що описують будь-яке явище або об'єкта і мають можливість зберігання та передачі;

?параметри і характеристики, що описують будь-яке явище або об'єкта і мають можливість зберігання і передачі від людини до людини як в усному, так і в письмовому вигляді.

Дані - це:

?відомості про об'єкти і явища навколишнього середовища, їх параметри, властивості і стан, які зменшують наявну про них ступінь невизначеності, неповноти знань;

?відомості про об'єкти, виражені в зрозумілій для людини формі;

параметри і характеристики, що описують будь-яке явище або об'єкта і мають можливість зберігання та передачі;

?Факти або ідеї, виражені в формалізованому вигляді, що забезпечує можливість їх зберігання, обробки і передачі;

?параметри і характеристики, що описують будь-яке явище або об'єкта і мають можливість зберігання і передачі від людини до людини як в усному, так і в письмовому вигляді.Інформаційно-довідкові системи | Відзначте правильне висловлювання

O міжгалузеві | O стандартизація та уніфікація; | Персональний комп'ютер відноситься до класу ... | При виписці документів на ПЕОМ попередньо ... | O системи управління базами даних | Інформаційний процес-це ... | Відзначте прийняті поняття інформації | Класифікація ІС за масштабом здійснюється на групи | Інформатика - область людської діяльності, пов'язана з | O побудова повних і несуперечливих моделей ІС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати