На головну

Відзначте прийняті поняття інформації

?Інформація - відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від форми їх подання.

?Інформація - відомості про об'єкти і явища навколишнього середовища, їх параметри, властивості і стан, які зменшують наявну про них ступінь невизначеності, неповноти знань.

?відомості про об'єкти, виражені в зрозумілій для людини формі;

Дані - це

O факти або ідеї, виражені в формалізованому вигляді, що забезпечує можливість їх зберігання, обробки і передачі

oпоказання реєструючих приладів, які використовуються в обробці інформації

oвідомості про становище підприємства на ринку

oсировину для виробництва інформації

Інформаційна система - це

oорганізаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв'язку, що реалізують інформаційні процеси

O сукупність міститься в базах даних інформації і забезпечують її обробку інформаційних технологій і технічних засобів

oапаратна система орієнтована на збір, зберігання, пошук і обробку текстової та / або фактографічної інформації

oсистема складається з набору командІнформаційний процес-це ... | Класифікація ІС за масштабом здійснюється на групи

O міжгалузеві | O стандартизація та уніфікація; | Персональний комп'ютер відноситься до класу ... | При виписці документів на ПЕОМ попередньо ... | O системи управління базами даних | Інформаційно-довідкові системи | O графічні | Відзначте правильне висловлювання | Інформатика - область людської діяльності, пов'язана з | O побудова повних і несуперечливих моделей ІС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати