На головну

O міжгалузеві

Інформаційний ринок - це ...

?Система економічних, правових і організаційних відносин з торгівлі продуктами інтелектуальної праці на комерційній основі:

?виробництво, продаж і купівля ЕОМ і пристроїв ЕОМ при активному державному регулюванні:

?надання платних послуг мережі, перш за все, через Інтернет.

Складовими інформаційного ринку є ...

?Технічні, програмні засоби та інформаційні технології;

?Довідкові засоби про постачальників інформаційних продуктів і послуг, а також інформаційно-правові документи за інформацією:

?технічні та програмні засоби

?Інтернет

Що таке система?

?сукупність людей, що знаходяться в межах національних кордонів тієї чи іншої держави:

?Сукупність взаємопов'язаних елементів, підпорядкованих єдиній меті;

?певна спільнота елементів, об'єднаних в просторі і в часі

?система організаційних відносин на комерційній основі

Які функції управління реалізує система управління?

O контроль і регулювання;

o планування

O облік

O аналіз

oфінансування

За рівнем в системі державного управління виділяють АІС ...

O галузеві

o міжгалузеві

oбанків

oфінансових органів

oорганів статистики

oуправлінські

oнавчальніОглядова екскурсія по місту «Казань тисячолітня - у плетиві релігій». | O стандартизація та уніфікація;

Персональний комп'ютер відноситься до класу ... | При виписці документів на ПЕОМ попередньо ... | O системи управління базами даних | Інформаційний процес-це ... | Відзначте прийняті поняття інформації | Класифікація ІС за масштабом здійснюється на групи | Інформаційно-довідкові системи | O графічні | Відзначте правильне висловлювання | Інформатика - область людської діяльності, пов'язана з |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати