На головну

приклад рішення

Схема включення транзистора представлена ??на малюнку 18, а.

Необхідно забезпечить вихідна напруга  Вхідні і вихідні характеристики транзистора наведені на малюнку 18, б, в).

Так як характеристики біполярного транзистора є нелінійними, то скористаємося графо-аналітичним методом розрахунку.

Для цього на вихідних характеристиках транзистора проведемо навантажувальну пряму, яка визначається рівнянням  Вона пройде через точки ( ,

Для вихідної напруги  знайдемо точку перетину однієї з вихідних характеристик з навантажувальної прямої для  - Точка А (рисунок 18, в). Дана точка А відповідає току колектора транзистора  і току бази

а) б)

IБ, мА
 0,8 0,6 0,4 0,2
 в)

 
 


Малюнок 18 - Схема ланцюга, що містить біполярний транзистор (а) і його вхідні (б) і вихідна (в) характеристики.

На вхідних характеристиці транзистора (рисунок 18, б) відзначимо точку Б, відповідну току бази  Через цю точку під кутом до осі струму рівним  проведемо пряму до перетину з віссю напруг, де Mi, MU - масштаб по осі струму і напруги відповідно. Отримана точка перетину і дасть шукане вхідна напруга.

Для розглянутого випадку:

отримуємо

Модель схеми включення біполярного транзистора КТ315Г в середовищі Multisim приведена на малюнку 19. Результати моделювання: Uвх= 0,8 У, Uвих= 13,98 В, Iб= 0,15 А, Iк= 21 мА.

Малюнок 19 - Модель схеми включення біполярного транзистора КТ315Г для забезпечення заданого вихідного напруги

Завдання 7. Виконати розрахунок і вибір елементи схеми включення польового транзистора 2N3972 з керуючим p-n переходом із загальним витоком (ОІ) по постійному струму при роботі в режимі класу А при напрузі джерела живлення ЕС= 20 В. Необхідно по аналітичним залежностям визначити опір автоматичного зміщення RИ, Опір в ланцюзі стоку RС і ланцюги затвора RЗ, Здійснити моделювання роботи схеми в середовищі Multisim.приклад рішення | приклад рішення

спеціальностей | Вимоги до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт | Завдання до розрахунково-графічним і контрольних робіт | приклад рішення | приклад рішення | приклад рішення | приклад рішення | приклад рішення | приклад рішення | приклад рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати