загрузка...
загрузка...
На головну

Види і форми заробітної плати

Перш за все слід зазначити, що система оплати праці - це спосіб обчислення розмірів винагороди, що підлягає виплаті працівником підприємства відповідно до зробленими ними витратами праці за результатами праці [джерело 18, с. 150].

Існують різні види, форми і системи оплати праці.

Для цілей бухгалтерського обліку заробітна плата поділяється на основну та додаткову (див. Малюнок 1).

 Основна заробітна плата
 погодинна
 проста погодинна
 Почасово-преміальна
 Додаткова заробітна плата
 Оплата за невідпрацьований час
 Оплата чергових відпусток
 Вихідна допомога по звільненню
 Пільгові години підлітків
 відрядна
 пряма відрядна
 Відрядно-преміальні
 Відрядно-прогресивна
 Побічно-відрядна
 акордна
 окладная
 Види і форми оплати праці


Малюнок 2. Види і форми оплати праці

Розглянемо форми оплати праці більш конкретно.

Відрядна оплата праці: при цій системі основний заробіток працівника залежить від розцінки, встановленої на одиницю виконуваної роботи або виготовленої продукції (вираженої у виробничих операціях: штуках, кілограмах, кубічних метрах і т.д.).

Відрядна система оплати праці має кілька різновидів [джерело 18, с. 151].

Системи відрядної оплати:

Пряма відрядна - оплата праці підвищується в прямій залежності від кількості вироблених виробів (робіт), виходячи з відрядних розцінок з урахуванням необхідної кваліфікації;

Відрядно-преміальна - передбачає преміювання за перевиконання норм виробітку і конкретні показники з виробничої діяльності;

Відрядно-прогресивна - оплата виробленої продукції підвищується з вироби понад норму згідно з встановленою шкалою, але не більше подвійної відрядної розцінки;

Побічно-відрядна - застосовується для праці робітників, які обслуговують обладнання та здійснюється у відсотках до заробітку основних робочих обслуговуючого ділянки;

Акордна - система, при якій оцінюється комплекс різних робіт із зазначенням граничного терміну їх виконання;

Окладная - система, при якій призначається певна сума - оклад, застосовується для оплати праці інженерно-технічних працівників і керівного складу.

За погодинною системою оплати праці в розрахунок приймається кількість відпрацьованих днів і годин. При такій системі заробіток нараховується за певну кількість відпрацьованого часу незалежно від обсягу виконаних робіт. Він складається з оплати за тарифними ставками і (або) посадовими окладами, доплат за умови праці і професійну майстерність.

Різновидами оплати праці є проста погодинна і погодинно-преміальна.

Проста погодинна визначається тільки за годинниковою ставкою і фактично відпрацьованого часу.

Почасово-преміальна передбачає ще й премію за досягнення будь-яких підвищених показників.

Додаткова заробітна плата - це виплати за межі не пророблена час, передбачених законодавством за працею: оплата чергових відпусток, перерв у роботі матерів-годувальниць, пільгових годин підлітків, вихідної допомоги при звільненні.

Розглянемо існуючі системи оплати праці.

 Система оплати праці
 бестарифная
 Система плаваючих окладів
 Система ВІД на комісійній основі
 Система ВІД в малих підприємствах


Малюнок 2 Системи оплати праці.

До елементів системи оплати праці відносяться (див. Малюнок 2):

- Тарифна система;

- Безтарифна система;

- Система плаваючих окладів;

- Система оплати праці на комісійній основі.

Тарифна система оплати праці - це сукупність норм, що включає тарифно-кваліфіковані довідники, тарифні сітки і тарифні ставки (годинні, денні, місячні) норми виробітку, (норми часу норми обслуговування), схеми посадових окладів (штатний розклад).

Присвоєння розрядів проводиться не довільно, а відповідно до певними критеріями, тому розроблені тарифно-кваліфіковані довідники посад керівників, службовців, фахівців. Тарифна система оплати праці встановлює необхідні вихідні нормативи для оцінки різних видів праці, але не визначає порядку нарахування заробленої плати працівників. Тому розробка і практичне застосування найбільш ефективних форм і системи оплати праці, що встановлюють строго певний порядок обчислення заробленої плати по кожній групі і категорії працюючих в залежності від кількості і якості витраченої праці і його кінцевих результатів, є невід'ємною частиною організації оплати праці.

Тарифна система, як сукупність норм включає такі елементи:

- Тарифний кваліфікаційний довідник містить докладні характеристики основних видів робіт із зазначенням вимог що пред'являються до рівня кваліфікації (професійної підготовки) виконавця. Більш високий тарифний розряд працівника відповідає роботі більшої складності.

- Тарифна сітка являє собою сукупність тарифних розрядів робіт (професій, посад), визначається в залежності від складності робіт і кваліфікаційних характеристик працівників за допомогою тарифних коефіцієнтів.

- Тарифний розряд - величина, що відображає складність праці і кваліфікацію працівника.

- Тарифна ставка - являє собою фіксований розмір оплати праці працівника за виконання норми праці (трудових обов'язків) визначеної складності (кваліфікації) за одиницю часу. [Джерело 13, с. 327].

Бестарифная система-цей вид оплати праці ставить заробіток працівника на повну залежність від кінцевих результатів роботи всього робочого колективу, до якого належить працівник. Тому, як правило, таку систему оплати праці застосовують у відносно невеликих колективах зі стійким складом працівників.

Система плаваючих окладів. У цій системі кожен раз в кінці місяця при завершенні роботи і розрахунку оплати праці кожного працівника формуються нові посадові оклади на наступний місяць. Розміри окладів підвищуються (або знижуються), за кожен відсоток зростання (або зниження) продуктивності праці на яку обслуговує даним фахівцем ділянці роботи за умови виконання завдання щодо випуску продукції.Документальне оформлення операцій з обліку оплати праці | Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати