На головну

Додаток 1

Орієнтовна тематика реферату

1. Сутність і функції фінансів

2. Фінансова система

3. Управління фінансами

4. Фінансова політика

5. Бюджет і бюджетний устрій

6. Бюджетна система країни

7. Федеральний бюджет

8. Сутність і функції податків їх роль в економіці

9. Організаційне побудова сучасної податкової системи

10. Роль значення і джерела формування позабюджетних фондів

11. Соціальні позабюджетні фонди

12. Сутність фінансового контролю

13. Функції фінансового контролю

14. Система функціонування фінансового контролю

15. Форми і види фінансового контролю

16. Органи державного фінансового контролю

17. Економічний зміст і місце страхування в ринкових умовах

18. Види страхових послуг на ринку страхування

19. Поняття необхідність і види цінних паперів

20. Принципи інвестування в цінні папери

21. Обіг цінних паперів

22. Сутність і види валюти

23. Валютний курс і фактори, які впливають на його формування

24. Види валютних курсів

25. Валютна система Російської Федерації

26. Сутність і функції кредиту

27. Основні форми кредиту

28. Роль Центрального банку Росії

29. Комерційні банки - основна ланка банківської системи

30. Сутність і організація фінансів підприємства

31. Грошові фонди підприємств і структура капіталу

32. Показники структури капіталу

33. Грошові потоки підприємств

34. Оборотний капітал мета призначення структура

35. Управління запасами

36. Управління дебіторською заборгованістю і грошовими засобами

37. Джерела формування оборотного капіталу

38. Інвестиційна діяльність підприємств здійснюється у формі капітальних вкладень

39. Джерела фінансування капітальних вкладень

40. Склад необоротних активів підприємства і господарських організацій

41. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

42. Виручка від реалізації продукції і витрати на її виробництво

43. Прибуток і рентабельність

44. Планування і прогноз прибутку

45. Розподіл прибутку

46. ??Основи безготівкового платіжного обороту

47. Форми безготівкових розрахунків

48. Касові операції

49. Поняття і методи фінансового аналізу

50. Загальний аналіз фінансового стану підприємства

51. Аналіз фінансової стійкості

52. Аналіз ліквідності балансу

53. Аналіз коефіцієнтів фінансового стану підприємства

54. Аналіз коефіцієнтів фінансових результатів діяльності підприємства

55. Поняття і види банкрутства

56. Основні поняття використовувані при процедурі банкрутства

57. Процедури банкрутства

58. Заходи щодо запобігання банкрутству підприємства

59. Цілі і завдання фінансового планування

60. Види фінансових планів

61. Методи планування фінансових показників

62. Методи розробки прогнозного балансу

63. Сутність бюджетування види бюджетів

64. Підходи до впровадження бюджетування

65. Сутність і походження грошей

66. Сутність грошового обороту, принципи його організації

67. Закон грошового обігу

68. Грошові системи, типи і елементи грошових систем

69. Види грошових реформ

70. Гроші та грошовий обіг

71. Інфляція, її види, вимірювачі запобігання

Додаток 2

КГАОУ СПО «НПЕТ»

Спеціальність: 080114 «Економіка і бухгалтерський облік» (по галузях)

Реферат по темі «_____________»

з дисципліни «Фінанси, грошовий обіг і кредит»

Виконав студент гр .____________

П. І. Б.________________________

перевірив викладач

Ішбаева Наталія Сергіївна

Нитва


додаток 3

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ

   Стор.
 Вступ  
 Глава 1 (теор. Частина)  
 1.1 Сутність і значення  
 1.2. Склад і классіфікація1,3. Шляхи і резервиГлава 2 (прак. Частина) 2.1 Економічна характерістіка2.2 АналізГлава 3. Шляхи сніженія3.1 Совершенствованіе3.2. Технічні і технологічні інноваціі3.3. Економічне обоснованіеЗаключеніеСпісок літературиПріложенія  

додаток 4

КГАОУ СПО «НПЕТ»

 ЗАХИСТ РЕФЕРАТУ | Компонування несучої системи будівлі

Мета та завдання реферату | СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РЕФЕРАТУ | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕФЕРАТУ | ПІДГОТОВКА І ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати