Головна

ЗАХИСТ РЕФЕРАТУ

Захист проходить реферату строго за графіком.

Доцільно тези виступу, а точніше - позначення розділів і підрозділів реферату, скорочений виклад основного матеріалу (визначення найважливіших понять, згадка цифр і фактів, формулювання висновків) розмножити і роздати студентам як матеріал для подальшого обговорення.

Закінчуючи підготовку до виступу з рефератом на заключному занятті, корисно прочитати весь його текст «для себе». Це сприятиме закріпленню матеріалу в пам'яті і дозволить під час виступу або зовсім не заглядати в конспект (план, текст), або звести звернення до нього до мінімуму. Після обговорення реферату в групі робота студента оцінюється викладачем і можливе прийняття рішення про подальшу розробку цієї теми автором для написання конкурсної роботи.

При оцінці роботи враховується:

-Зміст,

-ступінь самостійності студента при її виконанні,

-Оригінальний,

-оформлення роботи відповідно до вимог,

-володіння практичними навичками і знаннями при захисті роботи,

-Дотримання графіка захисту роботи.

Якщо реферат не зараховується, то з урахуванням зауважень він повинен бути перероблений.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основні:

1. ГОСТ СПО. Державні вимоги до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників за фахом 0601 Економіка і бухгалтерський облік (по галузях) (підвищений рівень середньої професійної освіти) [Текст]. - Введ. 2004-01-09. - М .: ІПР СПО, 2003. - 46 с.

2. ГОСТ СПО. Державні вимоги до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників за фахом 2711 Технологія продукції громадського харчування (базовий рівень середньої професійної освіти) [Текст]. - Введ. 2002-01-09. - М .: ІПР СПО, 2002. 40 с.

3. ФГОС СПО за фахом 260807 Технологія продукції громадського харчування [Текст]. - Введ. 2010-06-22. - М., 2010. 92 с.

4. ФГОС СПО за фахом 080114 Економіка і бухгалтерський облік (по галузях) [Текст]. -введіть. 2010-04-06. - М., 2010. 37 с.

5. Положення про організацію та проведення підсумкової державної атестації випускників Огбо СПО «Скопинський електротехнічний коледж» [Текст]: [прийнятий Огбо СПО «Електротехнічний коледж»]. - Р Скопин, 2013 роки.

6. Положення про дипломному проектуванні [Текст]: [прийнятий Огбо СПО «Скопинський електротехнічний коледж» 2013р.]. - Р Скопин, 2013 роки.

7. Виноградова, Н. А. Пишемо реферат, доповідь, випускну кваліфікаційну роботу [Текст] / навч. Посібник для студ. вищ. і середовищ. проф. навч. закладів / Н. А. Виноградова, Л. В. Бориково. - 8-е изд., Стер. - М .: Видавничий центр «Академія», 2010. - 96 с.

додаткові:

8. Сахарова, В. І. Культура оформлення науково-дослідницьких робіт [Текст]: навчально-методичний посібник / В. І. Сахарова, Л. А. Богданова; під наук. ред. Т. С. Паніної - Кемерово: вид-во ГОУ «КРІРПО», 2005. - 72 с.

9. Туманов, Д. В. Науково-дослідницька робота студентів [Текст]: Навчально-методичний посібник / Д. В. Туманов, С. К. Шайхітдінова, Р. П. Баканов та ін .; Під ред. Д. В. Туманова. - Казань: Изд-во Казанського ун-ту, 2007. - 140 с.

 ПІДГОТОВКА І ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ | Додаток 1

Мета та завдання реферату | СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РЕФЕРАТУ | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕФЕРАТУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати