Головна

ПІДГОТОВКА І ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Важливим етапом підготовки до захисту реферату є підготовка презентації. Презентація - системний підсумок науково-дослідної роботи студента, в неї винесені всі основні результати науково - дослідної діяльності.

Виконання презентацій для захисту реферату дозволяє логічно вибудувати матеріал, систематизувати його, представити до захисту, набути досвіду виступу перед аудиторією, формує комунікативні компетенції студентів.

Для оптимального відбору змісту матеріалу роботи в презентації необхідно виділити ключові поняття, теорії, проблеми, які розкриваються в презентації у вигляді схем, діаграм, таблиць, із зазначенням авторів. На кожному слайді визначається заголовок за змістом матеріалу.

Оптимальна кількість слайдів, пропоноване до захисту реферату - 15.

Обсяг матеріалу, представленого в одному слайді повинен відображати в основному заголовок слайда.

Для оформлення слайдів презентації рекомендується використовувати прості шаблони без анімації, дотримуватися єдиний стиль оформлення всіх слайдів. Не рекомендується на одному слайді використовувати більше 3 кольорів: один для фону, один для заголовків, один для тексту. Зміна слайдів встановлюється одним помахом без часу.

Шрифт, який обирається для презентації повинен забезпечувати читаність на екрані і бути в межах розмірів - 18-72 пт, що забезпечує презентабельність представленої інформації. Шрифт на слайдах презентації повинен відповідати обраним шаблоном оформлення. Не слід використовувати різні шрифти в одній презентації. При копіюванні тексту з програми Word на слайд він повинен бути вставлений в текстові рамки на слайді.

Алгоритм вибудовування презентації відповідає логічній структурі роботи і відображає послідовність її етапів. Незалежно від алгоритму вибудовування презентації, такі слайди є обов'язковими.

- У зміст першого слайда виноситься повне найменування освітньої установи, згідно зі статутом, тема реферату, прізвище, ім'я, по батькові студента, прізвище, ім'я, по батькові керівника.

Слайди з заголовком - Понятійний апарат дослідження

- Слайд - Об'єкт дослідження та предмет дослідження

- Слайд - Мета дослідження і завдання дослідження

Слайди з теоретичними положеннями, що виносяться на захист.

- Слайди, що ілюструють етапи і результати і якісні дослідно частини роботи.

- Останній слайд - Дякую за увагу.

У презентації матеріал доцільніше представляти у вигляді таблиць, моделей, програм.

У практичній частині роботи рекомендується використовувати фотографії, графіки, діаграми, таблиці, рекомендації, характеристики.

На слайді з результатами дослідження рекомендується подавати узагальнені результати організаційного етапу з проблеми дослідження.

На слайді за результатами оціночного етапу практичної частини роботи має бути поданий динаміку результатів дослідження з означеної проблеми.КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕФЕРАТУ | ЗАХИСТ РЕФЕРАТУ

Мета та завдання реферату | СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РЕФЕРАТУ | Додаток 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати