На головну

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕФЕРАТУ

Реферати по Професійному модулю 03. «Проведення розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами» повинні мати дослідницький характер, бути виконані відповідно до методичних вказівок, в них повинна бути проявлена ??самостійність студентів.

Оцінка за реферат виставляється з урахуванням п'яти критеріїв:

- Своєчасність виконання,

- зміст роботи,

- Оформлення роботи,

- Оформлення презентації

- Захист.

Протягом семестру студенти відвідують передбачені навчальним планом аудиторні заняття з написання реферату, виробляючи на них складні розрахунки, отримуючи консультації керівника, показуючи результати виконаної роботи. Після закінчення певного часу студентам виставляється оцінка за своєчасність виконання завдання, акуратність і старанність при написанні реферату.

Якщо студент не відвідував занять і не відзвітував про виконану роботу, або нічого не зробив, ставиться оцінка «незадовільно».

Окремо виставляється оцінка за зміст реферату:

- "Відмінно" ставиться, якщо робота носить дослідницький характер, містить грамотно викладену теоретичну базу, глибокий фінансовий аналіз, характеризується логічним, послідовним викладом матеріалу з відповідними висновками і обгрунтованими пропозиціями;

- "Добре" - якщо робота носить дослідницький характер, містить грамотно викладену теоретичну базу, досить докладний фінансовий аналіз, характеризується послідовним викладом матеріалу з відповідними висновками, однак з не цілком обгрунтованими пропозиціями;

- "Задовільно" - якщо робота носить дослідницький характер, містить теоретичну главу, базується на практичному матеріалі, але відрізняється поверхневим аналізом, в ній проглядається непослідовність викладу матеріалу, представлені необгрунтовані пропозиції;

- "Незадовільно" виставляється за роботу яка не носить дослідницького характеру, не містить аналізу, не відповідає вимогам, викладеним в методичних вказівках.СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РЕФЕРАТУ | ПІДГОТОВКА І ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Мета та завдання реферату | ЗАХИСТ РЕФЕРАТУ | Додаток 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати