Головна

Мета та завдання реферату

Методичні вказівки з написання, оформлення і захисту рефератів для студентів освітніх установ середньої професійної освіти

з дисципліни «Фінанси, грошовий обіг і кредит»

для спеціальності: 38.02.01 «Економіка та бухгалтерський облік» (по галузях).

Нитва

2014

розроблені на основі Федерального державного освітнього стандарту середньої професійної освіти за спеціальністю 38.02.01 «Економіка та бухгалтерський облік (по галузях)

   Утвержденазам. Директора по УМР ___ Мяліціна Т. Г. «___» ___ 2014 р.
 Розглянуто і одобренана засіданні П (Ц) КПредседатель ___ Килосова М. Г. «___» ___ 2014 р.  

Розробник: викладач соціально-економічних дисциплін

КГАОУ СПО «НПЕТ» Ішбаева Н. С.

рецензенти:ЗМІСТ

   Стор.
 1. Цілі і завдання реферату
 2. Структура і вимоги до змісту реферату
 3. Оформлення реферату
 4. Критерії оцінки реферата5. Підготовка презентаціі6. захист реферату
 Список використаної літературиПріложеніе 1. Орієнтовна тематика реферативних повідомлень
 Додаток 2. Титульний аркуш
 Додаток 3. Зразковий зміст
 Додаток 4. Рецензія на реферат
   

Мета та завдання реферату

Реферат є однією з форм навчальної та науково-дослідної роботи студентів.

Мета написання реферату полягає в тому, щоб навчити студентів пов'язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, прищепити вміння популярно викладати складні питання.

Кращі реферати служать основою для написання студентських робіт, які подаються на конкурс.

слово «Реферат» має два значення:

1. Воно передбачає короткий виклад реферируемой наукової роботи, книги, статті.

2. доповідь на задану тему, зроблений на основі критичного огляду літератури та інших джерел.

Вибір теми - відповідальний момент реферату. При виборі теми необхідно орієнтуватися на практичне знання цієї теми для конкретного підприємства.

Тема реферату вибирається студентом самостійно і узгоджується з керівником, щоб уникнути повторної теми на вивченні даного професійного модуля.

Вибравши тему, студент приступає до вивчення необхідної літератури і періодичних видань. Дослівне списання з підручників, журнальних статей та інших джерел неприпустимо.

Після вибору теми і вивчення літератури складається план реферату, який узгоджується з керівником.

Наступним етапом виконання реферату є збір практичних матеріалів. Одночасно зі збором матеріалу проводиться його попередня обробка, т. Е складання таблиць, графіків, схем. Кожен розрахунок повинен супроводжуватися висновками.

Етапи роботи студента:

-вибір теми на основі тематики дисципліни;

-накопичення інформаційного матеріалу;

підготовка і написання реферату;

-підготовка презентації;

-захист реферату.

 Ефекти, що спостерігаються при спілкуванні експериментатора і випробовуваних | СТРУКТУРА І ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РЕФЕРАТУ

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕФЕРАТУ | ПІДГОТОВКА І ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ | ЗАХИСТ РЕФЕРАТУ | Додаток 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати