загрузка...
загрузка...
На головну

Сертифікація продукції та систем управління якістю відповідно до стандартів ISO 9000 та ISO 14000

Стандартизація - більш широке поняття, ніж регламентація метрологічну діяльність. Під стандартизацією розуміється робота по встановленню і застосуванню правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі на користь і за участю всіх зацікавлених сторін і, зокрема, для досягнення загальної оптимальної економії, беручи до уваги робочі умови і вимоги техніки безпеки.

Стандарт ISO 9000 - загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню, вибору.

Сертифікація продукції - це дія третьої сторони, яка доводить,

що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документу. Метою сертифікації продукції є сприяння випуску, імпорту і реалізації продукції на ринку.

При перевірці та оцінці готової продукції особою або органом, визнаним незалежним від сторін-учасниць в розглянутому питанні, використовуються дані, отримані в процесі її випробувань і на етапі експлуатації за певний період часу. Вихідна інформація може надаватися підприємством і включає такі відомості:

1) дані про кількість продукції, а також її сортності, прийнятої з першого пред'явлення;

2) дані про рекламації за встановлений період часу в обсязі реалізації продукції за відповідний період;

3) дані про результати проведення періодичних, типових, контрольних та інших видів випробувань;

4) класифікатор дефектів, який повинен містити номенклатуру видів дефектів;

5) перелік дефектів, виявлених за встановлений період часу при прийманні продукції;

6) перелік дефектоносних технологічних процесів (операцій);

7) перелік заходів щодо усунення причин появи дефектів із зазначенням термінів проведення.

Залежно від завдань атестації виробництва, складу контрольованих показників і інших чинників комісія може вимагати додаткової інформації і проводити дослідно-статистичне обстеження готової продукції.

Сертифікацію продукції виконують акредитовані органи або органи з сертифікації. Для сертифікації подається заява на сертифікацію, і надаються матеріали, що додаються до неї. Потім аналізується заявка і правильність заповнення та подання документів.

Приймається рішення по заявці, в тому числі вибирається схема

сертифікації та акредитована випробувальна лабораторія.

Потім відбираються зразки продукції для випробування, і проводиться аналіз стану продукту. Потім аналізуються отримані результати, і приймається рішення про можливість видачі сертифіката.

За підсумками сертифікації видається сертифікат відповідності - документ, що видається відповідно до правил сертифікації, а також укладається угода про сертифікацію між органом з сертифікації і заявником.

Після проводиться інспекційний контроль за сертифікованою продукцією. Далі видається інформація про результат сертифікації.

Термін зберігання документів встановлюється в порядку сертифікації продукції, але не менше 5 років.

За півтора місяці до закінчення терміну сертифікації виробник направляє до органу з сертифікації лист з продовженням терміну дії сертифіката.

Сертифікація системи якості - перевірка, оцінка і посвідчення акредитованих органів по сертифікації систем якості в тому, що система якості продукції, що перевіряється повністю відповідає вимогам стандартів серії ISO 9000.

Сертифікація систем якості включає попередню оцінку систем якості, остаточну оцінку і перевірку, розгляд результатів перевірки та прийняття рішення про видачу сертифіката, інспекційний контроль за сертифікацією системи якості.

З видачею сертифікату одночасно укладається згоду про обов'язки підприємства і органу з сертифікації.

Позаплановий інспекційний контроль проводиться під час вступу обґрунтованої інформації щодо якості продукції, що випускається і при внесенні в документи змін, що впливають на стабільність якості.

Заявка на продовження сертифіката подається не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення дії сертифіката.

 Метрологічне забезпечення проекту | Використання стандартів в проекті, рівень уніфікації та стандартизації
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати