загрузка...
загрузка...
На головну

Метрологічне забезпечення проекту

Питання вимірювання якості продукції - зміст науки кваліметрії. Кваліметрія - це розділ метрології, науки про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності.

У метрології предметом вимірювання (мірою) є фізичні величини, т. Е. Певні властивості (заходи), загальні в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але в кількісному відношенні індивідуальні для кожного з них.

Кількісною характеристикою фізичної або нефізичної величини служить її розмір. Розмір слід відрізняти від значення вимірюваної величини, що виражає розмір в певних одиницях. Абстрактне число, що входить в значення фізичної величини (показника якості), називають числовим значенням.

Значення фізичних величин, а також показників якості, можуть бути абсолютними (мають розмірність) і відносними (завжди безрозмірні). Аналогічно поділу фізичних величин на основні і похідні показники якості ділять на одиничні і комплексні. Будь-яке вимірювання в будь-яких одиницях складається в порівнянні невідомого розміру з відомим.

Методи вимірювання із застосуванням технічних засобів називають інструментальними. Технічні пристрої, призначені для виявлення (індикації) фізичних властивостей, називають індикаторними. Поріг реагування (поріг чутливості) - найважливіша технічна характеристика індикаторів.

Для вимірювання технічної величини необхідно порівняти її розмір з відомим і висловити перший через другий в кратному або Дольному відношенні. Якщо фізична величина відомого розміру відсутня, то порівнюється реакція (відгук) приладу на вплив вимірюваної величини, але відомого розміру.

Всі технічні засоби, що використовуються при вимірах і мають нормовані метрологічні характеристики, називають засобами

вимірювань. У неруйнівному контролі до засобів вимірювання відносяться стандартні зразки, перетворювачі, вимірювальні прилади і установки.

Стандартні зразки призначені для відтворення фізичної величини заданого розміру, які характеризується так званим номінальним значенням.

Перетворювачі (детектори) - це засоби вимірювальної техніки, що виробляють інформацію, зручну для подальшої обробки, але, як правило, недоступну для безпосереднього сприйняття оператором.

Кожному засобу вимірювань притаманні певні технічні характеристики, що зумовлюють результат і точність вимірювань - метрологічні характеристики. Номенклатура і номінальні значення метрологічних характеристик, і межі допустимих відхилень від номінальних значень наводяться в розроблюваної технологічної та експлуатаційної документації на засоби вимірювання. Відповідність метрологічних характеристик встановленим має систематично перевірятися метрологічними органами. Така перевірка з метою встановлення придатності засобів вимірювальної техніки до використання називається повіркою.

 економічна частина | Сертифікація продукції та систем управління якістю відповідно до стандартів ISO 9000 та ISO 14000
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати