На головну

Постановка завдання випускної роботи

Формулюючи постановку задачі, необхідно визначити мету і завдання, обґрунтувати необхідність і доцільність використання модельованої системи. Тут слід привести загальну схему досліджуваної системи, конкретизувати її структуру, вказати використовувані вхідні і вихідні змінні, а також вихідні характеристики.

В даному пункті необхідно відзначити, що метою роботи є побудова системи з певними характеристиками, або розробка методики функціонального проектування або оптимізації параметрів системи,

Далі слід привести схему модельованої системи, описати принцип її функціонування і вказати, яка математична схема, або який тип математичної моделі буде використаний для формалізації системи. Потім необхідно привести рівняння математичної моделі, бажано з коротким їх висновком і необхідними коментарями.

Після цього слід вказати, який чисельний метод розв'язання математичної моделі або моделювання буде використаний для вирішення завдання. Далі наводиться опис вхідних, внутрішніх і вихідних даних і залежностей ,.

Останнім етапом випускний роботи є інтерпретація результатів моделювання, яка може бути виконана у вигляді планування експерименту або регресійного аналізу.

 Правила оформлення випускної роботи | Розробка математичної моделі

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | Вступ | Тема 2. Основні програмні засоби інформаційних технологій | Структура випускної роботи | Реалізація алгоритму | Розрахунково-експериментальні дослідження | Аналіз і інтерпретація результатів моделювання | Приблизний перелік теоретичних запитань | додаток Б | додаток Г |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати