На головну

Вступ

Протягом останніх десятиліть спостерігається стрімке зростання ролі інформації і знань в житті суспільства.

Розвиток інформатики як науки в даний час направлено на взаємодію технічних і гуманітарних наук з інформатикою, яке породжує власні галузеві інформатики, які обслуговують ці науки і сприяють впровадженню в них інформаційних технологій.

Найважливішими напрямками інформаційних технологій, складовими її сутність, є інформаційна та комп'ютерна грамотність та інформаційна культура.

Під інформаційною культурою розуміють новий тип спілкування і мислення, що дає можливість людині вільного виходу в інформаційний простір, доступу до різних інформаційних ресурсів, вміння формувати необхідні матеріали на відповідному рівні.

Сучасні міжнародні вимоги до рівня інформаційної підготовки фахівців можуть бути реалізовані тільки в разі системного характеру цієї підготовки, що включає як викладання теоретико-методологічних основ інформатизації суспільства, так і прикладних інформаційних дисциплін, що дозволить забезпечити успішну професійну і особистісну самореалізацію випускників вищої школи в сучасному інформаційному середовищі .

Дисципліна «Основи інформаційних технологій» містить елементи загальної теорії інформатики і питання застосування інформаційних технологій у відповідних предметних областях, а також основи алгоритмізації і програмування з метою вироблення у магістрантів алгоритмічного мислення, практичних навичок підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень.

У завдання випускної роботи з дисципліни «Основи інформаційних технологій» входять: розвиток у магістрантів навичок науково-дослідницької роботи в галузі дослідження і розробки складних систем; постановка і проведення імітаційних експериментів з моделями на базі сучасних комп'ютерів для оцінки процесів функціонування систем; прийняття економічно і технічно обгрунтованих інженерних рішень; аналіз науково-технічної літератури в області системного моделювання, а також використання стандартів, довідкових матеріалів і технічної документації з математичного та програмного забезпечення.

У методичних вказівках з єдиних позицій системного моделювання розглядаються питання організації виконання випускної роботи, наводяться конкретні вказівки щодо виконання кожного її розділу.

В результаті виконання випускної роботи з основ інформаційних технологій магістрант набуває навиків: роботи з літературою по машинному моделювання; вирішення прикладних задач моделювання; роботи в середовищі сучасних технологій машинної імітації; підготовки та проведення розрахункових експериментів з моделями систем; планування і обробки результатів розрахункових і натурних експериментів; регресійного аналізу.


1 Зміст дисципліни «Основи інформаційних технологій»

 ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | Тема 2. Основні програмні засоби інформаційних технологій

Структура випускної роботи | Правила оформлення випускної роботи | Постановка завдання випускної роботи | Розробка математичної моделі | Реалізація алгоритму | Розрахунково-експериментальні дослідження | Аналіз і інтерпретація результатів моделювання | Приблизний перелік теоретичних запитань | додаток Б | додаток Г |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати