Місце дисципліни в структурі ООП | освітні технології | Програма курсу лекцій | перелік колоквіумів | Завдання 2. Колоквіум 2. | Вступ | Завдання з рішеннями. | Як вирішувати завдання-оцінки | Приклади розв'язання контрольних робіт. | Контрольна робота за вересень 2007 р |

загрузка...
загрузка...
На головну

Програма лекційного курсу, семінарів, колоквіумів та самостійної роботи студентів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний дослідницький університет

Новосибірський державний університет

Факультет природничих наук

Основні глави елементарної фізики

Програма лекційного курсу, семінарів, колоквіумів та самостійної роботи студентів

Курс 1-й, I семестр

Навчально-методичний комплекс

Новосибірськ 2013

Навчально-методичний комплекс «Основні глави елементарної фізики» призначений для студентів 1-го курсу хімічного відділення факультету природничих наук і є введенням з фізики.

Містить програму курсу лекцій і завдання з елементарної фізики, що пропонувалися студентам ФЕН 1-го курсу на вхідний (початок 1-го семестру) і вихідний (закінчення 1-го семестру) контрольних роботах. Вводиться система понять - "мова" фізики і встановлюється між ними взаємозв'язок, повторюються і вводяться необхідні поняття елементарної математики і аналізу, дається загальний метод рішення фізичних завдань.

Наводиться набір завдань з рішеннями, що охоплюють основний обсяг курсу, розглянуті кілька контрольних робіт з рішеннями, а також наведені умови завдань (з відповідями) контрольних робіт за різні роки для самостійного рішення. Пропонований курс включає основні розділи шкільної програми з механіки, з розширенням і деталізацією основних положень, відповідає програмі першого курсу ФЕН НГУ.

Укладачі Черноусов Ю. Д., Зікірін С. Б., Стась Д. В., Матвєєва А. Г., Еделева М. В., Левич А. Е., Стюф А. С.

УМК підготовлений в рамках реалізації Програми розвитку «НДУ-НГУ»

© Новосибірський державний університет, 2013 роки


зміст

 Анотація робочої програми
 1. Мета освоєння дисципліни (курсу)
 2. Місце курсу в структурі освітньої програми
 3. Компетенції учня, що формуються в результаті освоєння курсу  
 4. Структура і зміст курсу
 5. Освітні технології
 6. Правила ІКД
 Програма курсу лекційI. Вступ. Мета курсу. Метод Галілея.Кінематика. Основні поняття. Матеріальна точка. Тверде тіло. Простір-Час. Система відліку. Декартова система координат. Вектор. Скалярний і векторний добуток векторів. Радіус-вектор. Права (ліва) система координат. Полярна, сферична і циліндрична система координат.    
 II. Функція.Поняття функції. Приріст функції. Часовий інтервал. Похідна функції. Інтегральна сума. Визначений інтеграл від функції. Первісна. Невизначений інтеграл від функції. Формула Ньютона-Лейбніца.  
 III. Рух по траєкторії.Шлях. Переміщення. Швидкість. Прискорення. Швидкість кутова. Прискорення кутовий, тангенціальне, нормальне (доцентрове). Рух з постійним прискоренням. Рух в полі тяжіння. Рівняння траєкторії.
 IV. Інваріантні і відносні величини. Перетворення Галілея.Відносність руху.  
 V. Динаміка. Закони Ньютона.Основні поняття. Рівняння руху. Закони збереження. Маса. Інерція. Імпульс частинки і системи частинок. Сила. Сила тертя. Перший закон. Другий закон. Третій закон. Принцип відносності Галілея. Закон всесвітнього тяготіння. Вага тіла. Сила реакції опори. Невагомість.  
 VI. Робота. Енергія. Закон збереження механічної енергії.Механічна робота. Робота консервативної сили на криволінійній траєкторії. Потенційна енергія в однорідному полі тяжіння. Закон збереження механічної енергії тіла.  
 VII. Закон збереження імпульсу.Імпульс сили. Система центру інерції. Зіткнення частинок.  
 VIII. Закон Гука. Гармонійні коливання.Амплітуда, фаза, період, частота коливань.  
 IX. Рух по колу. Тверде тіло.Колесо на дорозі. Супутник на орбіті. Кінетична енергія твердого тіла. Момент інерції.  
 X. неінерціальна системи відліку.Принцип еквівалентності. Маса інертна, гравітаційна. Поле еквівалентну.  
 XI. Механіка в цілому.Метод Галілея. Функція. Інваріантність і відносність. Закони механіки Галілея-Ньютона - фізико-математична модель світу. Теорія проти експерименту. Сучасна «Стандартна модель».  
 Рекомендована література до теоретичного курсу
 перелік колоквіумів
 Частина 1. Функція. Вектор. Швидкість. Прискорення. Рух по колу. Здача першої контрольної роботи.
 Частина 2. Закони Ньютона. Рівноприскореного руху. Рух в полі тяжіння. Здача другої контрольної роботи.
 Частина 3. Робота. Енергія. Закони збереження. Здача третьої контрольної роботи.
 Завдання з курсу «Основні глави елементарної фізики» Завдання з рішеннями.Введеніе.Задачі по темі «Рівномірний рух. Додавання швидкостей. Відносність руху ».Задачи по темі« Рух з прискоренням, рух в поле тяжіння ».Задачи по темі« Закони Ньютона ».Задачи по темі« Закони збереження енергії і імпульсу ».Задачи по темі« Коливання. Математичний маятник ».Як вирішувати завдання-оценкі.Прімери рішення контрольних работ.Контрольная робота, вересень 2006 року г.Контрольная робота, вересень 2007 г.Контрольная робота, грудень 2007 г.Задачі контрольних робіт різних років з ответамі.8сентября 2006 р Контрольна робота №18 грудня 2006 р Контрольна робота №214 вересня 2007 р Контрольна робота №114 грудня 2007 р Контрольна робота №212 вересня 2008 р Контрольна робота №112 вересня 2008 р Контрольна робота №111 грудня 2009 р Контрольна робота №2.10 вересня 2010 р Контрольна робота №110 грудня 2010 р Контрольна робота №29 вересня 2011 р Контрольна робота №19декабря 2011 р Контрольна робота №214 вересня 2012 р Контрольна робота №114 грудня 2012 р Контрольна робота №2
 7. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни
 8. Матеріально-технічне забезпечення дисципліниSYNONYMIC DOMINANTS | Анотація робочої програми
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати