На головну

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення практики

Основна література

1. Управління освітніми системами [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник для магістрів з напряму підгот. 050100.68 "Педагогічна освіта" / Сиб. федерал. ун-т; упоряд. Н. В. Бекузарова. - Красноярськ: СФУ, 2012. - 95 c.

2. Математичні методи в педагогічних дослідженнях [Текст]: навч. посібник для студентів вузів за фахом 050501.65 - Професійне навчання (інформатика, обчислювальна техніка та комп'ютерні технології) / С. І. Осипова, С. М. Бутакова [и др.]; Сиб. федерал. ун-т, Ін-т педагогіки, психології та соціології. - Красноярськ: СФУ, 2012. - 261 с.

3. Методологія і методи наукового дослідження [Електронний ресурс]: курс лекцій [для студентів напр. 050100.68 «Педагогічна освіта»] / Сиб. федерал. ун-т; упоряд. І. Ю. Степанова. - Красноярськ: СФУ, 2013. - 54 c.

4. Методологія та методи наукового дослідження [Електронний ресурс]: метод. матеріали до курсу лекцій [для студентів програм підготує. 050100.68.02 «Освітній менеджмент», 050100.68.01 «Управління людськими ресурсами», 050100.68.03 «Соціально-педагогічний супровід індивідуальних освітніх маршрутів», 050100.68.04 «Вища освіта»] / Сиб. федерал. ун-т; упоряд. І. Ю. Степанова. - Красноярськ: СФУ, 2013. - 52 c.

5. Методологія науково-дослідницької діяльності в сфері освіти [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник для практич. занять і самостійно. роботи [для студентів програм підготує. 050100.68.02 «Освітній менеджмент», 050100.68.03 «Соціально-педагогічний супровід індивідуальних освітніх маршрутів», 050100.68.04 «Вища освіта»] / Сиб. федерал. ун-т; упоряд. І. Ю. Степанова. - Красноярськ: СФУ, 2013. - 77 c.

додаткова література

1. Краєвський, Володар Вікторович. Методологія педагогіки. Новий етап [Текст]: навч. посібник для студентів пед. спец. вузів / В. В. Краєвський, Е. В. Бережнова. - М.: Академія, 2006. - 394 с.

2. Інновації в освіті [Текст]: бібліографічний покажчик (2007-2009 рр.) / Сибірський федеральний університет [СФУ]; упоряд. Л. Б. Казанцева; науч. ред. В. П. Казанцева. - Красноярськ: Сибірський федеральний університет [СФУ], 2010. - 70 с.

3. Бабанський Ю. К. Проблеми підвищення ефективності педагогічних досліджень / Ю. К. Бабанський. - М., 1982.

4. Ботвинников А. Д. Організація і методика педагогічних досліджень / А. Д. Ботвинников. - М.: Наука, 1981.

5. Гендін А. М. Якість підготовки педагогічних кадрів та актуальні проблеми підвищення їх кваліфікації (соціологічний аналіз) / А. М. Гендін, Н. І. Дроздов і ін. - Красноярськ: РІО ГОУ ВПО КДПУ ім. В. П. Астаф'єва, 2005. -316 с.

6. Гусинський Е. Н. Введення в філософію освіти / Е. Н. Гусинський, Ю. І. Турчанінова. - М.: ЛОГОС, 2000..

7. Смолянинова О. Г., Савельєва О. А., Достовалова Е. В. Компетентнісний підхід в системі вищої освіти: монографія. - Красноярськ: Сибірський федеральний ун-т, 2008. - 196 с.

8. Степанова І. Ю., Адольф В. А. Професійна підготовка вчителя в умовах становлення постіндустріального суспільства: монографія. - Красноярськ, 2009. - 520 с.

9. Щедровицький Г. Педагогіка і логіка / Г. Щедровицький, В. Розін, Н. Алексєєв, Н. Непомняща. М .: Касталія, 1993.

10. Майер Р. А. та ін. Теорія і практика статистичного аналізу в психолого-педагогічних і соціологічних дослідженнях / Навчальний посібник. - Красноярськ: РІО ГОУ ВПО КДПУ ім. В. П. Астаф'єва, 2005.-352 с.

Перелік ресурсів інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет:

1. Федеральна служба з нагляду у сфері освіти і науки http://www.obrnadzor.gov.ru

2. Освіта: національний проект

http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtmlОрганізація навчальної практики | завдання практики

Цілі і завдання магістерської програми | Завдання професійної діяльності випускника | Програми практик і організація науково-дослідницької роботи учнів | Фактичне ресурсне забезпечення магістерської програми | Фонди оціночних коштів для проведення поточного контролю успішності та проміжної атестації | Підсумкова державна атестація | Відповідності компетенцій складових частин освітньої програми | Місце практики в структурі магістерської програми | Місце і час проведення практики | Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів на практиці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати