На головну

Розрахунок опади фундаменту

Перевірку тиску на грунт виконуємо від умовного фундаменту ABCD.

Визначаємо середньозважене значення кута внутрішнього тертя:

 , де

 - Розрахункові значення кута внутрішнього тертя;

 - Товщина шарів;

.

Визначаємо розміри підошви умовного фундаменту:

 , де

 - Глибина закладання фундаменту, починаючи відлік від планувальної позначки;

 - Відстань між зовнішніми гранями крайніх рядів;

;

 , де

 - Відстань між зовнішніми гранями крайніх рядів;

.

Рис.19 Розрахункова схема пальового фундаменту

Визначаємо вагу умовного фундаменту за формулою:

 , де

.

Знаходимо тиск від умовного фундаменту:

,

.

Визначаємо розрахунковий опір ґрунту, розташованого нижче умовного фундаменту за формулою:

 , де

и  коефіцієнти умов роботи,

,  при відношенні ;

 - Коефіцієнт, що приймається  , Т. К. в курсовому проекті характеристики міцності грунту визначені дослідним шляхом;

 - Коефіцієнти, що приймаються в залежності від кута внутрішнього тертя ;

 - Коефіцієнт, що дорівнює 1;

 - Ширина підошви умовного фундаменту;

 - Осредненним значення питомої ваги грунтів, що залягають нижче підошви фундаменту,

 , де

 - Щільність нижнього шару;

 - Щільність води;

 - Пористість нижнього шару;

;

;

 - То ж для грунтів, що залягають вище підошви;

;

 - Глибина закладання фундаменту, починаючи відлік від планувальної позначки;

 - Глибина підлоги підвалу, яка приймається в залежності від ширини підвалу (т. К. підвал відсутній);

 - Розрахункова величина питомої зчеплення грунту, що залягає безпосередньо під підошвою фундаменту;

.

Перевіряємо тиск на грунт по підошві фундаменту:

,

.

Умова виконується.

Розрахунок опади виконуємо методом пошарового підсумовування

Природне тиск на рівні підошви умовного фундаменту визначаємо за формулою:

,

.

Знаходимо додатковий тиск по підошві умовного фундаменту за формулою:

,

Знаходимо параметр для визначення коефіцієнта :

.

Підстава розбиваємо на елементарні шари:

.

Таблиця 11

 h, м  z, м  кПа  , кПа  , кПа
             
             
             
             

Визначаємо осадку за формулою:

 , де

 - Коригувальний коефіцієнт;

 - Середня напруга в  -ом шарі;

 - Модуль деформації  -ого шару грунту;

.

Рис.20 Епюри напруг

Список використаної літератури (УТОЧНИТЬ)

1. Б. І. Далматов, В. Н. Бронин і ін. Підстави і фундаменти, частина 2,

Москва - Санкт-Петербург, 2002.

2. Проектування фундаментів будівель і підземних споруд під редакцією професора Б. І. Далматова, Москва-Санкт-Петербург, 2001..

3. І. А. Шерешевський, Конструювання промислових будівель і споруд, Москва, Стройиздат, 1981.

4. Навчально-методичний посібник Н. А. Суворова Проектування основ і фундаментів мілкого закладення на природній основі.

5. СНиП 2.02.01-83 * Підстави будівель і споруд.

6. СНиП 2.02.03-85 Пальові фундаменти.

СНиП 2.01.07-85 * Навантаження і впливи.

 Розрахунок фундаменту по осі 3 | Хімічні властивості оcнованій.

Початкові дані | Оцінка фізико-механічних властивостей ґрунтів в основі споруди | Визначення глибини закладення фундаменту | Розрахунок опади фундаменту методом пошарового підсумовування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати