На головну

Миттєва кутова швидкість

  1. Б) кутову швидкість w, тобто зміна величини кута з плином часу (або похідною від кутового переміщення за часом),
  2. Вітроенергетика. Швидкість вітру необхідна для роботи вітроенергетичних установок. Що означає пряма і непряма економія енергії.
  3. Вплив температури на швидкість р-ії.
  4. ПИТАННЯ 30 Вплив тиску на швидкість реакції
  5. Вибір типу ОВ відповідно до необхідної швидкістю передачі і перспективами розвитку зв'язку в регіоні.
  6. Гармонійні коливання. Рівняння вільних коливань і його рішення. Швидкість і прискорення коливається точки. Енергія гармонійного коливання.

Миттєва кутова швидкість - Це кутова швидкість в даний момент часу. Миттєва кутова швидкість дорівнює відношенню елементарного кутового переміщення (кутового переміщення за нескінченно малий час) до проміжку часу, за який це переміщення відбулося. Якщо час руху нескінченно мало  , То кутове переміщення  , Значить, миттєва кутова швидкість - це межа, до якої прагне середня кутова швидкість при :

,  (2.3)

Векторна величина, що дорівнює першій похідній від кута повороту тіла за часом, називається миттєвої кутової швидкістю.

Мал. 2.6  - Векторна величина (псевдовектори, псевдовектор) .Модуль  дорівнює куту повороту за час dt.Направленіе  визначається правилом правого гвинта: ; ;

напрямок  також визначається правилом правого гвинта.

Кутова швидкість  направлена ??уздовж осі, навколо якої обертається тіло, в сторону, яка визначається правилом правого гвинта (рис. 2.6).

 Кутова швидкість. | Середнє кутове прискорення.

УДК 53 (075.8) | Вступ | Матеріальна точка. Система відліку | Переміщення. довжина шляху | швидкість | Обчислення пройденого шляху | прискорення | Поняття про кривизну траєкторії | Абсолютно тверде тіло | Вектор кутового переміщення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати