На головну

Медичне страхування

Медичне страхування - це нові економічні відносини в охороні здоров'я в умовах ринку, тобто створення такої системи охорони здоров'я і соціального забезпечення, яка реально гарантувала б усім жителям Російської Федерації вільно доступну кваліфіковану медичну допомогу.

Введення страхової медицини передбачено Законом «Про медичне страхування громадян в УРСР» (1991р.). Введення обов'язкового медичного страхування є складовою частиною до державного соціального страхування.


Принципи медичного страхування:

- Безоплатність здобуття медичної допомоги в рам
 ках обов'язкового медичного страхування;

- Загальність (для обов'язкового медичного страхо
 вання);

- Доступність.

Цілі медичного страхування:

- Гарантувати громадянам при виникненні страхо
 вого випадку отримання медичної допомоги за рахунок
 накопичувальних коштів;

- Фінансування профілактичних заходів;

- Підвищення якості медичної допомоги;

- Матеріальна зацікавленість медичних робіт
 ників в кінцевих результатах;

- Економічна зацікавленість підприємств в з
 зберіганні здоров'я працюючих;

- Економічна зацікавленість кожної людини в
 збереженні свого здоров'я.

Види медичного страхування:

- Обов'язкове.

- Добровільне.

Введення обов'язкового медичного страхуванняє загальним і реалізується відповідно до програм обов'язкового медичного страхування, що гарантують певний обсяг і умови надання медичної та лікарської допомоги населенню. Базова програма обов'язкового медичного страхування здійснюється за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування. Перелік видів медичної допомоги, профілактичних та лікувально-діагностичних заходів та їх обсягів, що входять в базову програму обов'язкового медичного страхування, затверджений наказом МОЗ Рос-


- Ії № 146. Перелік включає мінімальний обсяг медичної^ ких послуг за 29 спеціальностями.

Добровільне медичне страхуванняздійснюється па основі програм добровільного медичного страхування і забезпечує громадянам отримання додаткових медичних послуг. Добровільне медичне страхування може бутиколективним і індивідуальним. Здійснюється за рахунок прибутку підприємств і особистих коштів громадян. При добро-іольном медичне страхування передбачена часткова іозвратность внесків.

сімейна медицина

Міністерство охорони здоров'я РФ розробило концепцію первинної медико-санітарної допомоги Росії, яка складається з чотирьох елементів:

- Перехід до сімейного лікаря (СВ);

- Піднесення престижу сімейної медичної сестри;

- Розвиток альтернативних видів первинної медико-
 санітарної допомоги (будинку сестринського догляду, медико
 соціальні, геріатричні центри і т. д.);

- Активна участь населення в обговоренні проблем ох
 рани здоров'я.

Сімейна медицина - це особлива академічна дисципліна, яка забезпечує первинну, безперервну і всебічну допомогу населенню. Головне завдання і напрямок роботи сімейного лікаря та сімейної медичної сестри - первинна медико-санітарна допомога населенню.

Сімейна медицина - це єдина галузь медицини, яка дбає не тільки про пацієнта, а й про його сім'ї і розглядає їх в єдності з точки зору впливу на здоров'я, надаючи допомогу пацієнтам «від народження до смерті» і охоплюючи весь спектр вікових груп сім'ї.

В умовах реформування охорони здоров'я велике значення надається розвитку сестринської справи, підвищення роліОснащення робочого місця. | листопада 2015

Стратегія розвитку охорони здоров'я в XXI столітті | Стратегії досягнення цілей програми «Здоров'я XXI | Первинну медико-санітарну допомогу населенню надають амбулаторно-поліклінічні заклади. | відділення профілактики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати